Vellykket medlemsmøte i Tromsø

21
.
June
2022
Vellykket medlemsmøte i Tromsø

Fornøyde deltagere ved medlemsmøtet: F.v: Vidar Fiskum i Norsk Eiendom, Marcus Dons i Pellerin, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Jacqueline Randles i Tromsø kommune, Sven Magnus Rivertz i Norsk Eiendom, Ruth Norstrøm Angelsen i Bonord, Christian Hjorth i JM Hansen Eiendom, Eirik Espejord i Pellerin, Fredrik Lunde Michalsen i Nyheim Bolig AS, Ronny Karlsen i Real Eiendomsforvaltning og Morten Jørgensen i Acea Properties.

21
.
June
2022

Vellykket medlemsmøte i Tromsø

Syv representanter fra eiendomsbransjen i Tromsø deltok, når vi etter år med restriksjoner endelig kunne avholde medlemsmøte i Tromsø.

Møtet ble holdt hos Pellerin den 15. juni. Direktør Eirik Espejord innledet med å fortelle om Pellerins reise i Tromsø fra å være margarinprodusent til å bli byens første eiendomsutvikler med et BREEAM Excellent kontorbygg.

Byplansjefen i Tromsø kommune, Jacqueline Randles, deltok også. Med bakgrunn fra konsulentbransjen ser hun et stort behov for bedre samhandling mellom eiendomsbransjen og kommunen, om man skal oppnå en god og bærekraftig samfunnsutvikling. - Vi må få en bedre dialog mellom kommunen og bransjen, sa hun. - Uten eiendomsbransjen, vil ikke kommunen nå sine utviklingsmål, og derfor er det viktig at kommunen og byråkratiet forstår bransjens mål og virksomhetsområde, samtidig som bransjen må bli bedre på å forstå kommunens mål og prioriteringer.  

- Det er vanskelig å bli kjent med hverandre og anerkjenne motpartens ståsted i løpet av en planprosess, presiserte Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Fiskum. Jacqueline Randles istemte: - Vi trenger flere uformelle fora, hvor bransjeaktørene og kommunene kan lære av hverandre. Om man tar disse diskusjonene under plansak- eller byggesaksbehandling, fører det ofte til en mistenkeliggjøring av motpartens intensjoner og hensikter, prosessene blir langdryge, uforutsigbare, og vi vet ikke om vedtakene faktisk lar seg gjennomføre, og avsluttet med et ønske om videre dialog om disse utfordringene.

Fra Norsk Eiendom stilte også Ida Hjeltnes, prosjektleder for boligutleie og foreningens boligpolitiske arbeid, samt Sven Magnus Rivertz, juridisk fagsjef og advokat, som ga en rask innføring i de siste endringene i standardkontraktene for næringsutleie.

- Vi opplever et stort behov for flere uformelle møteplasser i Tromsø, hvor bransjeaktørene kan lære av hverandre, og hvor vi har en god dialog med kommunen, sa Vidar Fiskum. - Vi ønsker derfor å gjøre medlemsmøtet i Tromsø til en årlig begivenhet, hvor vi samles og oppdateres på den seneste utviklingen, avrundet fagsjefen.

Nyttig samtale med Jacqueline Randles, byplansjef i Tromsø kommune.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her