Bergen, byråd, befaring og bokvalitet

15
.
June
2023
Bergen, byråd, befaring og bokvalitet

Medlemsmøtet i Bergen ble avholdt i det flotte og nyoppførte kontorbygget Nygaarden ved Media City, og deltagerne ble vist rundt av byggeier Entra som var vertskap for møtet.

15
.
June
2023

Bergen, byråd, befaring og bokvalitet

Innholdsrikt og godt medlemsmøte i Bergen 13. juni.

Befaring i kontorbygget Nygaarden, intervju med byutviklingsbyråden og nyheter fra Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Fiskum: Det var noe av det deltagerne fikk med seg på det godt besøkte medlemsmøtet i Bergen, hvor Entra var vertskap. 30 medlemsbedrifter med stort spenn i type virksomhet var representert, i tillegg til Norsk Eiendoms Bergensbaserte styremedlemmer Ingse Galtung Døsvig og Roy-Eddy Lie.

Kontorbygget Nygaarden var ferdig for under et halvt år siden. Det har fått mye fortjent ros for god byutvikling og bærekraft, noe deltagerne på medlemsmøtet fikk studere ved selvsyn. Entras Bergen-leder Sturla Hjelmervik ledet omvisningen i prosjektet som også har gitt byen et nytt torv, etter det faglige programmet og før middagen.

– Må forstå hvem vi bygger for

Norsk Eiendoms medlemmer i Bergen ble oppdatert på hva foreningen har vært engasjert i den siste tiden, og hva som er fokus i tiden som kommer. Det har vært produsert veiledere for felleskostnader i næringsbygg, skattemessig fradrag for byggekostnader, byggherreforskrift og bransjenorm for sjakter og rør – i tillegg til næringspolitisk og juridisk arbeid på mange områder. Vidar Fiskum brukte også mye av sin tid til å snakke om bokvalitet:

– Forstår vi boligbehovet til dem vi bygger for, spurte han og viste til at deltagerne i debatter om bokvalitet ofte er en ganske homogen og elitepreget gruppe med helt andre inntekter enn “vanlige folk” som sykepleiere. Som eksempel trakk Fiskum frem en graf med bokvalitetsrosen, hvor det scores høyt på beliggenhet, nærområde og sosialt liv – mindre på funksjon og fleksibilitet.  

– Det ideelle er kanskje en liten og trang bolig sentralt i byen? Vi har åpenbart en utfordring i at verken bransjen, rådgiverne eller politikerne forstår behovet for dem vi bygger for, fastslo han.

Saksbehandlingstiden skal ned

Bergens byråd for byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad, var også et trekkplaster på medlemsmøtet. Hun kunne fortelle at Bergen nå har satt som mål å regulere 1200 boliger pr. år, i håp om å ta igjen et betydelig etterslep. Ikke minst innenfor bygrensen, da nabokommunene har en høyere reguleringstakt.  

Byråden ble intervjuet av Gunnar Wiederstrøm fra Profier. Hun erkjente at byutviklingen er avgjørende for å nå målet om Bergen som nullutslippsby i 2030, da er for eksempel ikke bygging av eneboliger på jomfruelig mark veien å gå.  Likeledes var hun enig i at saksbehandlingen tar for lang tid også i Bergen, blant annet områdeplanene som hun vil jobbe for å forenkle. Nergaard Fjeldstad oppfordret også utbyggerne til å være edruelige:  

– Utfordrer man rammene utfordrer man også tidsbruken, påpekte byråden.  

Sist ut i det faglige programmet var advokat Bjørn Frode Skaar fra Wikborg Rein. Hans juridiske innlegg tok for seg hva som skjer når strøksservitutter og yngre arealplaner kolliderer, med utgangspunkt i Dr. Holms Hotell. Etter Skaars innlegg ble medlemsmøtet avsluttet med befaring og en god middag.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her