Hva hvis eiendomsbransjen ikke fantes?

.
Hva hvis eiendomsbransjen ikke fantes?

.

Hva hvis eiendomsbransjen ikke fantes?

Hva ville politikerne da gjort for å sikre folk en plass å bo, bygg å jobbe i og uteområder å ferdes i? Omdømmet til eiendomsbransjen er ikke av de aller beste i en del politiske miljøer. Men selv der man møter velmenende nikk, så skorter det på å gi bransjen de rammebetingelsene vi kunne trenge. For begge leire tror jeg dette handler vel så mye om manglende innsikt og forståelse for de rammene vi arbeider innenfor, som ren ideologi.

Av Tone Tellevik Dahl, 28. april 2023

Norsk Eiendom har nettopp lagt bak seg en vellykket generalforsamling hvor foreningen kunne legge frem et solid regnskap og et offensivt budsjett og handlingsplan for 2023. Ny strategisk plan er vedtatt og vedtektene justert. Foreningens verdier er synlig, profesjonell og nyskapende. Vårt arbeid for bedre rammebetingelser skal bygges på kunnskap, erfaringer fra bedriftene og samarbeid med aktuelle aktører. Beste praksis skal formidles til det brede lag gjennom seminarer og foredrag og annen formidling.  

Godt omdømme?

For å sikre at vi prioriterer riktig i vårt daglige arbeid, gjennomførte vi i vår en større medlemsundersøkelse. Et av temaene handlet om bransjens omdømme. Selv om en stor andel mener eiendomsbransjen har et "Svært godt" eller "Godt" omdømme, så svarer så mange som 32 % "Mindre godt". Videre svarer 93 % at egen bedrift har et svært godt eller godt omdømme.  

At Norsk Eiendom representerer profesjonelle og seriøse samfunnsaktører, er det ingen tvil om. Men selv disse kan rammes av dårlig omdømme.  Hvis en eller flere i bransjen gjør eller gjentar feil eller gjør noen som strider mot politikere eller meningsdannere sin oppfatning om hva som er “høy moral” så svekkes omdømmet til bransjen som sådan. Blant de åpne svarene i undersøkelsen knyttet til tiltak for å bedre omdømme, festet jeg meg spesielt ved ett: “Synliggjøre konsekvensene dersom bransjen ikke eksisterte. Fokus på "mission".”

En viktig brikke for samfunnsutviklingen

Denne respondenten synes jeg setter fingeren på noe vesentlig. For hvor skulle folk bo og jobbe hvis ikke byggene fantes? Hvor skulle de handle, leke og slappe av? Der menneskene skaper liv, bygger eiendomsselskapene rammene for livet som leves.  

For de fleste aktører i vår bransje ligger det i vårt DNA at vi ikke bare kan ikke sette opp byggene uten å tenke på helheten. Dette gjelder både dem som bygger for å eie, og dem som bygger for å selge. For å lykkes må vi skape gode samfunn der folk jobber, lever og bor. Jeg mener bransjen får for lite anerkjen­nelse for den jobben vi gjør på dette området. Derfor er en av forenings mange oppgaver å synliggjøre det samfunnsansvaret bransjen tar og hvor avgjørende det er med godt samspill mellom bransjen og myndighetene, slik at de byer og tettsteder de ønsker seg, faktisk lar seg realisere.  

Samfunnet rundt oss og kravene endrer seg stadig. Derfor er det avgjørende at eiendomsbransjen hele tiden utvikler seg og har følehornene ute. Samfunns­oppdraget er å levere de bygg og bygde miljø innenfor de rammer som settes. Samtidig må også vi tørre å utfordre det bestående. Utviklingen innen bygge­teknikk og løsninger går faktisk betydelig raskere enn behandling av en kommuneplan eller reguleringsplan.

Det koster å bygge samfunn

Hvis vi stadig møtes mistenksomhet og misnøye i våre møter med myndig­hetene så kan det i verste fall føre til at ingen lenger orker å risikere store verdier i et uforutsigbart løp som går over år eller drive næringen med rammer som ikke er bærekraftig over tid. De store byene er i ferd med å merke det, og hvilke byer får vi da? En ting er boligpriser de færreste kan tåle, men hvor skal folk bo om det da ikke er utleieboliger heller? Hvilken påvirkning får manglende bygging og drift av næringsbygg på kompetansebehovet til en kommune og andre næringer hvis eiendomsbransjen bare trekker seg ut?  

Bransjen kritiseres ofte for å putte store penger i egne lommer og selge eller leie ut dyrt. Vi som forening bruker tid på å synliggjøre hvilke summer som utgjør byggekost og hvordan politikere på ulike nivå kan bidra til å holde noen av summene nede. Videre må de også minnes om at plussresultat i et prosjekt er nødvendig for å innfri egenkapitalkravet til banken for å få lån til neste. Denne type budskap er ikke kioskveltere. Men foreningen jobber jevnt og trutt med kunnskapsoppbygging om mekanismene i vår bransje overfor myndighetene og de folkevalgte.  

En forening i vekst

Foreningen har vokst mye de siste årene. Den bratte vekstkurven vil nok flate noe ut, men hver dag arbeider vi for at flere aktører ser nytten av å ha en bransjeforening i ryggen. En forening som kan tale bransjen sak på ulike arenaer. En forening som kan lede bransjeutviklingsarbeidet sammen med kompetansen vi har i medlemsmassen.  

Både våren og høsten er fylt med lanseringer av nye veiledere og fagseminarer innen flere temaområder. Til medlemsmøte i Bergen har byråden varslet sin ankomst, og vi vil ha synlig tilstedeværelse under Arendalsuka.  

På generalforsamlingen i går ble det valgt flere nye styremedlemmer. For meg som daglig leder er det godt å ha både kontinuitet og fornyelse i styret, i en tid hvor vi jobber med konsolidering av en forening og administrasjon som har vært i kraftig vekst - samtidig som vi skal aktive pådrivere og utviklere på vegne av bransjen. Gratulerer med gjenvalg og valg til de styreplassene som var på valg. Sammen med Stig Bech som fortsatt styreleder og resten av styret skal vi jobbe ufortrødent videre med næringspolitikk, bransjeutvikling og god medlems­service, til beste for bransjen.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her