Boligvekstutvalget

30
.
November
2016
Boligvekstutvalget

30
.
November
2016

Boligvekstutvalget

Byrådsleder Raymond Johansen utpekte 19. mai 2016 et hurtigarbei­dende utvalg som skulle gi Byrådet anbefalinger om hvordan man kunne få fart på boligbyggingen i Oslo. Utvalgets rapport ble levert til byråds­leder Raymond Johansen og byråd Hanna Marcussen 28. november 2016. Thor Olaf Askjer har vært et av utvalgsmedlemmene. Av de mange forslagene som angis i rapporten, peker Askjer på noen få.

Thor Olaf Askjer har i utvalget påpekt at boligbygging i Oslo hemmes av et svært omfattende regelverk. Når planene først  skal behandles administrativt i kommunens mange etater og deretter skal vurderes i rådhusets administrasjon før politikerne skal si sitt i byutviklingskomite og bystyre, finnes det et utall av regler man må forholde seg til. Det ble ikke enighet i utvalget om at regelverket må forenkles vesentlig. Utvalget anbefaler likevel at det er nødvendig med en liberalisering av leilighetsfordelingsnormen og uteoppholdsarealnormen.

Utvalget anbefaler også at det innføres en «fast-track-ordning» for de utbyggerne som har alt på stell i sine innsendte planer. Det er rimelig at de utbyggeren som gjennom mange år har utviklet gode rutiner og kan vise til ansvarlig gjennomføring av prosjekter skal få kredit  for sin kompetanse.

For å ta rede på om den kritikken som ofte rettes mot Plan- og bygningsetaten har en reell berettigelse, foreslo Askjer at Byrådet skulle gjennomføre en ekstern vurdering av produktivitet og samarbeidsklima. Utvalget støtter at Byrådet bør gjennomføre et prosjekt med mål om en mer målrettet samhandling mellom utbygger og kommunen. Siden utvalget også besto av flere kommunale etatsledere, var det skepsis til om en slik evaluering bør gjøres av eksterne. Askjer er svært usikker på om et internt prosjekt vil finne ut om etatenes arbeidsform er optimal.

Til sist påpeker Askjer et forslag som vil gi smidigere planprosesser. Det legges for lite tid i en tidlig fase til å finne frem til et omforent mål for en konkret plansak. I en planforhåndskonferanse bør det formuleres en felles visjon for planen, mulige konfliktområder må identifiseres og det må avtales en strategi for å løse eventuelle konflikter. Norsk Eiendom har for øvrig under utarbeidelse en mal nettopp til dette formålet.

Lenker

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her