God energi på EiendomsTanken for Norsk Eiendoms medlemmer innen boligutleie

24
.
June
2022
God energi på EiendomsTanken for Norsk Eiendoms medlemmer innen boligutleie

En gruppe fornøyde deltagere. Øverst f.v.: Gjermund Fossnes i Svill Eiendom, Kenneth Eriksen i Unite Living, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Mari Heer i Selvaag Utleiebolig, Juan David Myrann i Evergreen Coliving, Ellen Solberg i Selvaag Utleiebolig, Hege Hamremoen i Svill Eiendom, Christian Dreyer i Heimstaden, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Marianne Frønsdal i Heimstaden, Christian Wierød i Unite Living og Anders Asheim i Grunnsteien. Birte Almeland fra SiO, Fredrik Lunde Michalsen i Nyheim Temp og Rune Pedersen i Frost Eiendom var også med på møtet.

24
.
June
2022

God energi på EiendomsTanken for Norsk Eiendoms medlemmer innen boligutleie

Våre medlemmer innen boligutleie møttes for første gang for å utveksle erfaringer og forventninger. - Man skal ikke undervurdere verdien av å skape en møteplass for felles politikkutvikling, uttrykte prosjektleder for boligutleie Ida Hjeltnes etter et vellykket arrangement.

Møtet ble avholdt hos Norsk Eiendom torsdag 23. juni. Temaet var bedre rammebetingelser for boligutleieaktører, med sentrale aktører innenfor boligutleie som deltagere.  

Hensikten med møtet var å diskutere med våre medlemmer hvordan sikre bedre rammebetingelser, og utvikle et felles tankegods som basis for vår videre politikkutforming.

Programmet

Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom innledet møtet. - Gjennom 30 år har Norsk Eiendom arbeidet for økt profesjonalisering og bedre rammebetingelser for eiendomsselskaper og utviklere. Vi er klare for å gjøre dette for boligutleiesektoren også, og er glad for at den delen av bransjen har valgt oss som deres talerør og pådriver. Å dekke hele spekteret til eiendomsbransjen gjør oss sterkere, sier hun.

For å varme opp til videre diskusjon, fikk vi et faglig innlegg fra Jardar Sørvoll, forsker og senterleder ved BOVEL, OsloMet. Han ga et oppriss av historiske og politiske perspektiver på profesjonell boligutleie i Norge, mulige fordeler ved økt profesjonalisering, og utfordringer for profesjonell utleie knyttet til dagens rammebetingelser.        

Leie skal være et trygt og godt alternativ til å eie

Som bransjeforening er målet for boligutleiefeltet å sikre et mer velfungerende utleiemarked, med søkelys på økt profesjonalisering og de fordeler dette vil kunne gi, både for leietaker, utleiere, og for boligmarkedet generelt. Kunnskap er stikkordet, overfor sentrale myndigheter og beslutningstakere, og overfor folk flest. Leie skal være et trygt og godt alternativ til å eie.  

- Det er ikke til å stikke under en stol at privat utleie og småskalaaktører dominerer utleiemarkedet i Norge. I dag er det om lag 1 million leietakere i Norges, dvs. nærmere 1 av 5 som leier den boligen de bor i. Det er viktig å ta inn over seg. Men rammebetingelsene for å kunne tilby leietakerne gode utleieboliger og boforhold må bli bedre, understrekte Hjeltnes.

Hva kjennetegner en profesjonell aktør og hva skal til for at flere aktører opptrer mer profesjonelt? Hvilke rammebetingelser trenger man for å sikre økonomisk bærekraftig drift og hva skal til for at flere aktører velger å satse langsiktig slik at samfunnets behov for et mangfold av gode boliger sikret? Dette var bare noen av temaene som ble berørt under gruppediskusjonen.  

- Vi har lykkes med å få profesjonell boligutleie på radaren til sentrale beslutningstakere. En sentral oppgave fremover blir å fylle på med kunnskap om betydningen av gode rammebetingelser på bakgrunn av erfaringer og innsikt fra våre medlemmer, avrundet Hjeltnes.

Les mer om vårt arbeid innen boligutleie

Norsk Eiendom er også bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører

Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom, innledet møtet.
Jardar Sørvoll er forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA/OsloMet ogleder for BOVEL, senter for bolig og velferdsforskning. Han holdt innlegget Historiske og politiskeperspektiver på profesjonell boligutleie i Norge.
Norsk Eiendoms prosjektleder for boligutleie, Ida Hjeltnes.

No items found.
Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her