Lavmål om høyhus fra PBE

28
.
February
2023
Lavmål om høyhus fra PBE

28
.
February
2023

Lavmål om høyhus fra PBE

Norsk Eiendom reagerer sterkt på plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til høyhusstrategi, hvor logiske områder for høye bygg i Oslo sentrum er tatt ut.

– Endringen reduserer fortettingsmuligheter, bryter med prinsippene for knute­punktutvikling og svekker klimaambisjonene, mener direktør Tone Tellevik Dahl.

Bransjeforeningen har bedt byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om et møte om saken.

Tellevik Dahl fremholder at PBE beveger seg vekk fra politikernes ønsker med sitt forslag til ny høyhusstrategi. Her har de nemlig foreslått å legge høyde­begrens­ninger i sentrale deler av Oslo sentrum, i det såkalte "Sentrum nord" som blant annet innbefatter helt sentrale strøk som Hausmannskvartalene og deler av Meyerløkka.

– Politikerne ønsket vurdering av høyhus langs "sentrumsringen", altså et belte langs Ring 1 i Oslo som i hovedsak består av variert etterkrigstids-bebyggelse. PBEs forslag bryter klart med byrådets mandat. Det er også i strid med byråds­avdelingens beskrivelse av formålet med høyhusstrategien, nemlig å bidra til robust og klimavennlig byutvikling i form av økt tetthet. Det vil vi ikke få hvis etatens inndeling får gjennomslag, påpeker hun.

Tone Tellevik Dahl.

Plan- og bygningsetaten begrunner sin innsnevring av strategien med at områdene som tas ut har en høy andel kulturminner, noe som vil skape et høyt konfliktnivå hvis høyhus tillates. Norsk Eiendoms direktør mener at dette argumentet ikke holder:

– Det en feilslutning at høyhus og vern ikke kan løses på gode måter. Verdens byer gir nok av gode eksempler på hvordan. Hadde PBE forholdt seg til politikernes geografiske vurderingsområde, ville konfliktpoten­sialet heller ikke være påtagelig. PBE må følge mandatet de har fått og åpne for høyhus­vurdering langs Ring 1, nettopp på grunn av sentralitet og kollektivtil­gjenge­lighet. Videre kan fortettingsmuligheter bidra til betydelig byreparasjon og økt bykvalitet. Det trenger denne delen av sentrum. Dette vil vi ta opp med ansvarlig byråd, sier hun.

Norsk Eiendom mener at etatens forslag til strategi rokker ved hele grunnlaget for å revidere høyhusstrategien; nemlig økt tetthet gjennom høyere utbyggings­volum og dermed flere boliger på markedet.  

– Byrådsavdelingen har i sin kommunikasjon med etaten vært tydelig på at økt tetthet er et viktig formål. Det PBE nå har lagt frem for politisk behandling er en argumentasjon for at noen høyhus i et prosjekt vil gjøre det mulig å bygge lavere i andre deler av prosjektet. Summen av dette blir dermed status quo. Vi får ikke økt fortetting. Vi mener Sentrumsringen må opprettholdes som del av høyhusstrategien, understreker Tellevik Dahl og legger til at dette ikke er å regne som "carte blanche" for ethvert høyhus-prosjekt.

– Hver sak må selvsagt vurderes individuelt. Men PBEs forslag vil frata politikerne muligheten til å i det hele tatt foreta en vurdering og dermed redusere muligheten til at kommunen når både klima- og byutviklingsmål, avslutter Norsk Eiendoms administrerende direktør.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her