Mentorordning lansert på alumnisamling

21
.
June
2023
Mentorordning lansert på alumnisamling

Nåværende og tidligere styremedlemmer og Norsk Eiendoms administrasjon sammen med Katja Bratseth fra Byantropologene t.h.

21
.
June
2023

Mentorordning lansert på alumnisamling

Deltagerne på Norsk Eiendoms alumnisamling ble godt oppdatert på "Rikets tilstand".

Katrine Belsvik som leder Ung i Næringseiendom, inviterte deltagerne på alumnisamlingen til å stille opp som mentorer for unge talenter.


Onsdag 21. juni var det samling for tidligere og nåværende styremedlemmer i Norsk Eiendom. De fikk høre siste nytt om foreningens arbeid fra adm.dir. Tone Tellevik Dahl, innlegg og diskusjon om sosial bærekraft, og en samtale med Ung i Næringseiendom knyttet til Norsk Eiendoms nye mentorordning hvor unge eiendomstalenter får rådgivning av erfarne bransjefolk.

Ung i Næringseiendom var representert med leder Katrine Belsvik på alumnisamlingen. Hun fortalte forsamlingen om UiNs mange aktiviteter og gode medlemstilfang, men var først og fremst invitert for å snakke om muligheten for en mentorordning i samarbeid mellom UiN og Norsk Eiendom.

– En slik ordning kan være fordelaktig for begge parter. For oss for å lære, men det bør også være interessant for mentorene som gjennom oss kan holde seg oppdatert om utvikling i bransjen. Jeg håper at mange av dere og andre ressurspersoner i Norsk Eiendom kan tenke dere å stille opp, sa Belsvik. Hun fikk umiddelbar respons i salen, hvor flere meldte interesse allerede der og da.

Et aktivt halvår

Drøyt 20 deltagere deltok på samlingen i Næringslivets hus, etterfulgt av sosial samling over middag. Norsk Eiendoms styreveteraner fikk høre at det står svært bra til med foreningen, som har hatt en formidabel medlemsvekst de siste årene: På under 10 år har medlemstallet mer enn doblet seg, og er for tiden 306 medlemsbedrifter.

Tone gjennomgikk ellers hva Norsk Eiendom har foretatt seg det siste halve året: En rekke veiledere er produsert og bidrar til bransjeutvikling. Standardkontraktene, som er foreningens "medlemsgull", videreutvikles. Innenfor lovarbeidet har det spesielt vært jobbet med deling av solstrøm, taksonomi og veiopparbeidelseskrav. Områdemodellen og tilrettelegging for boligkjøpsmodeller er det ventet lovarbeid på. Videre har Norsk Eiendom tatt store steg som bransjeforening også for boligutleiere, blant annet med pilotering av et Boligmerke denne våren.

Vi har fått følgende politiske gjennomslag:

  • Deling av overskuddsstrøm med leietakere og nærmeste nabo
  • Endring av «fortauskrav» i Oslo kommune
  • Solsatsing på bygg
  • ENOVA-støtte til ENØK-tiltak i yrkesbygg
  • Klimapartnerskap med regjeringen (BAE-næringen)

Det siste halve året har dessuten Norsk Eiendom jobbet svært aktivt for å endre Oslo-byrådets innstilling om at kommunen skal kunne beholde 70 prosent av momsrefusjonen private har lagt ut når de bygger offentlig infrastruktur for kommunen.

Nye styremedlemmer

Forsamlingen fikk også en innledning av Katja Bratseth fra Byantropologene om hva som ligger av forventninger på eiendomsbransjen for sosial bærekraft. Den etterfølgende diskusjonen i plenum handlet om hvordan aktørene jobber med sosial bærekraft, hvilke krav man ser komme fra kommunalt hold, og ikke minst: Hvor bør grensen gå mellom de private eiendomsutviklerne og offentlige tjenestetilbyderne i å utvikle og drifte fellesgodene?

På Norsk Eiendoms generalforsamling i slutten av april ble Roy-Eddy Lie og Thorbjørn Brevik valgt som nye styremedlemmer i Norsk Eiendom og Rune Pedersen valgt som varamedlem. De var alle tre til stede på alumnisamlingen, samt på styremøtet i forkant som ble det første for deres del.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her