Norsk Eiendom og Virke: Energieffektivisering av yrkesbygg haster

29
.
November
2022
Norsk Eiendom og Virke: Energieffektivisering av yrkesbygg haster

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom og Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke.

29
.
November
2022

Norsk Eiendom og Virke: Energieffektivisering av yrkesbygg haster

NVE slår fast at energieffektivisering av bygg kan være et raskere og mer effektivt alternativ til utbygging av ny kraft. Nå vil Norsk Eiendom og Virke ha fortgang i arbeidet.

– Vi etterlyser en plan fra regjeringen for å utløse potensialet for energieffektivisering av bygg. Mye mer av det staten tar inn av inntekter fra kraftselskapene må gå tilbake til næringslivet i form av gulrøtter som gjør det lønnsomt å energieffektivisere, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke.

Til sammen representerer de to organisasjonene de fleste av næringsbyggene i Norge, både på eier- og leietakersiden

– Energitilskuddsordningen har fortsatt mange svakheter og vår dom er at dette virkemiddelet ikke treffer dem som sitter med fullmaktene til å iverksette tiltakene, uttaler administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

– Derfor er det viktig at regjeringen nå løfter blikket og gir Enova i tilleggsmandat å bidra til energieffektivisering og en mer fleksibel og sikker energiforsyning, slik Stortinget ga marsjordre om tidligere i høst, sier Haslund Mellbye.

Enormt potensial  

Et helt konkret forslag fra de to organisasjonen er er å gjeninnføre Enovas støtte til energieffektivisering i eksisterende næringsbygg, en ordning som ble avviklet i 2021.

– I tillegg vil våre to organisasjoner oppfordre byggeiere og leietakere til å samarbeide tettere og bedre om å gjennomføre energitiltak i bygninger, gjennom å inngå en miljøavtale. Dette er et bilag til standardavtalene som er i bruk i utleie av næringseiendom, og som begge parter er skjønt enige om er et godt verktøy for å løfte arbeidet med energi- og miljø i eksisterende bygg, legger Haslund Mellbye til.

– Et enklere og raskere grep enn utbygging av ny kraft er å effektivisere energibruken, ikke minst i norske yrkesbygg hvor Sintef (2021) har avdekket et potensial på 16TWh – hvert år. Til sammenligning er regjeringens mål i 2030 en besparelse på totalt 10TWh. Det er bra at husholdninger får støtte til energieffektiviseringstiltak, men for å få resultater raskt må man også rette tiltakene mot de byggene som kan levere mest energisparing på kortest tid, avslutter Tellevik Dahl.

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her