Omsider støtteordning for ENØK-tiltak i yrkesbygg

25
.
September
2023
Omsider støtteordning for ENØK-tiltak i yrkesbygg

Investering i solcellepanel kan være ett tiltak blant mange andre for å energieffektivisere næringsbygg.

25
.
September
2023

Omsider støtteordning for ENØK-tiltak i yrkesbygg

Omsider støtteordning for ENØK-tiltak i yrkesbygg

Mandag ble det klart: Enova lanserer støtteordninger for "tradisjonelle" energieffektiviserings-tiltak i næringsbygg, noe Norsk Eiendom har jobbet for i lang tid. Enova kan støtte inntil 30 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 10 millioner kroner. Søknadsfrister på denne siden av nyttår er 27. oktober og 24. november, begge dager kl. 12. Samme frister er det også for å søke støtte til energikartlegging av eget bygg.  

På høy tid

- Dette er veldig bra, men på høy tid. Sintef har beregnet at potensialet for energisparing i norske yrkesbygg er i underkant av 20 TWh pr. år. Den billigste og mest klimavennlige kilowatt-timen er den som ikke brukes. Jeg er veldig glad for at Stortinget har lyttet til oss og presset dette igjennom, sier Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.  

Om sin nye støtteordning for energieffektivisering skriver Enova: Ordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard, typisk eldre og/eller energikrevende bygg. Søker skal sette et mål for hvor stor energiforbedring man skal oppnå i bygningene som omfattes av søknaden, med utgangspunkt i beregnet levert energi. Det vil si et mål for hvor mange kilowattimer det beregnede årlige energibehovet vil reduseres ved å gjennomføre energitiltak.

Nye runder i 2024 og 2025

Ikke alle eiere av næringsbygg har oversikt over energiforbruket og innsparingspotensialet i eget bygg. Man kan derfor også søke støtte til energikartlegging. Det kan søkes om inntil 50 % av kostnadene, maksimalt 400 000 kroner. Kartleggingen skal gjennomføres ved å engasjere ekstern rådgivning og fagkompetanse, med mindre søker selv har kompetanse til å oppfylle kravene. Kartleggingen skal resultere i en kartleggingsrapport som gir byggeier eller leietaker en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial.  

Blir det knapp tid til å søke støtte i oktober eller november er det flere muligheter. Det er allerede satt opp søknadsfrister 26. januar, 22. mars og 24. mai 2024, og allerede nå varsles det nye søknadsrunder høsten 2024 og i 2025. Søknader som blir sendt etter at en søknadsfrist har gått ut, vil bli behandlet ved neste søknadsfrist. Enova skriver at normal behandlingstid er to uker, med mindre det kommer spesielt mange søknader innenfor en frist. Det er konkurranse om midlene.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her