Priser for gode til å være sanne

19
.
September
2023
Priser for gode til å være sanne

Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Aasbrenn Fiskum er bekymret for "dumping" av entrepriser.

19
.
September
2023

Priser for gode til å være sanne

Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Aasbrenn Fiskum er bekymret for "dumping" av entrepriser.

Vidar Fiskum.

Byggeaktiviteten går ned. Forespeilede igangsettinger av både bolig- og yrkesbygg er inne i en sterk negativ trend, som forhåpentligvis vil bedre seg gjennom 2024. Men likevel; ordrereserven hos entreprenørene oppleves å være i fritt fall. Mange entreprenører, underentreprenører og leverandører vil gjennom det neste året sitte med en stor overkapasitet. Gjennom BNL hører vi daglig om aktører i verdikjeden med store driftsutfordringer og om dem som kaster kortene.

Knappe marginer

Som eiendomsutviklere er vi best tjent med å ha et godt fungerende entreprenør- og leverandørmarked over tid. Om vi nå får en utstrakt oppsigelses- eller konkursbølge blant leverandørene, vil vi også stå svakere når pilene igjen begynner å peke oppover. En del av samfunnsansvaret vårt ligger også i å ta vår del for å sikre dagens og fremtidens sysselsetting i byggenæringen. Et ansvar vi ser blir tatt på fulleste alvor. Til tross for økt risiko, både på kostnads- og inntektssiden, igangsetter vi nye bolig- og næringsprosjekter med relativ knapp margin, kun for å opprettholde aktivitet og sysselsetting både i egen organisasjon og hos leverandører.

Den positive effekten av et trangere marked er at entreprenørene nå vil prise seg lavere enn tidligere. Prosjekter som vi i fjor ikke klarte å regne hjem, kan i dag ha kalkyler som viser positive utsikter, siden entreprenørene tilbyr lavere byggekostnad enn i fjor. Samtidig ser vi at det underliggende kostnadsbildet er stigende, både for materialer, energi og lønninger. Vi oppnår altså lavere byggekostnad ved å skvise marginer og risikopåslag i alle ledd, både hos byggherrer, entreprenører, underentreprenører og leverandører.

Konkurser vil smerte

I stedet for å gå i pluss, er vi dermed nå innstilt på å gå i null eller svakt minus, kun for å opprettholde aktivitet gjennom en utfordrende periode. Gjennom å opprettholde aktiviteten bidrar vi også til at samfunnet raskere kan hente seg inn igjen når vi er tilbake til en normalsituasjon.

Men, marginskvisen er ikke en udelt glede. Det er vanskelig å se hvilke priser som er for gode til å være sanne, altså hvor marginer og risikopåslag ikke er i nærheten av å dekke de faktiske utgiftene entreprenørene sitter med. Det er lite som smerter mer enn en konkurs midt i byggeprosessen, uavhengig av hvilket nivå i verdikjeden konkursen oppstår.

For å være tryggere på at både entreprenør og underleverandører holder seg flytende gjennom hele byggeprosessen, anbefaler Norsk Eiendom derfor at byggherre gjør grundige DD-prosesser av hele verdikjeden før man kontraherer entreprisen.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Les sakene i nyhetsbrevet

Gå til nyhetsarkiv

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her