Utelukker ikke søksmål fra bransjen mot Oslo kommune i mva-saken: - Landeveisrøveri midt i byen

Utelukker ikke søksmål fra bransjen mot Oslo kommune i mva-saken:

- Landeveisrøveri midt i byen

16
.
June
2023
Utelukker ikke søksmål fra bransjen mot Oslo kommune i mva-saken: - Landeveisrøveri midt i byen

16
.
June
2023

Utelukker ikke søksmål fra bransjen mot Oslo kommune i mva-saken: - Landeveisrøveri midt i byen

Utelukker ikke søksmål fra bransjen mot Oslo kommune i mva-saken:

- Landeveisrøveri midt i byen

Norsk Eiendoms administrerende direktør utelukker ikke søksmål mot Oslo kommune fra bransjeaktører etter at finansutvalgets innstilling fikk flertall i bystyret.

Bystyrets vedtak er sannsynligvis ulovlig.

Norsk Eiendom var langt fra fornøyd med innstillingen fra finansutvalget i Oslo kommune i den såkalte "MVA-saken". Flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, SV og MDG, innstilte på at kommunen kan beholde 30 prosent av moms­refusjonen private har lagt ut når de vederlagsfritt bygger offentlig infrastruktur for kommunen – til tross for at kommunen bare skal ekspedere søknaden om refusjon. Onsdag 21. juni fikk dessverre innstillingen flertall også i bystyret. Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl er sterkt kritisk til vedtaket og bestrider lovligheten av det. Hun utelukker ikke at berørte bransjeaktører vil prøve dette for retten nå som forslaget er vedtatt i bystyret:

– I alt for lang tid har kommunens praksis skapt en for stor økonomisk usikker­het for bransjen. I 2018 prøvde byrådet første gang å beholde tilbakebetalingen av betydelige midler de ikke hadde betalt inn selv. Den gangen ryddet bystyret opp, etter gode samtaler med oss. Nå gikk det dessverre ikke vår vei selv om vi fikk beveget bystyret vekk fra byrådets forslag om at kommunen kunne beholde hele 70 %, sier Tellevik Dahl.

Ulovlig utbyggingsskatt

Mange av Norsk Eiendoms medlemmer har aktivitet i Oslo. Bransjeforeningen reagerte derfor raskt da byrådet i desember foreslo at kommunen skulle beholde 70 prosent av momsrefusjonen som private har innbetalt. Bransje­foreningen har argumentert mot byrådets forslag både i møter og i notats form.

– Byrådets forslag var helt urimelig og sannsynligvis også ulovlig. Finans­utvalgets innstilling om 30 prosent vil riktig nok gi forutsigbarhet for eiendoms­utviklerne, men alt som overstiger kommunens faktiske utgifter må betraktes som en ulovlig utbyggingsskatt. Det er høye ekstrakostnader for utbyggerne som boligkjøperne vil merke godt, sier Tellevik Dahl.

Hun legger til at flertallspartiene i sine merknader til saken blander sammen en teknisk mva-kompensasjon med prinsippet om grunneierbidrag der grunneiere nyter godt av offentlige satsinger.

Utgangspunktet for saken er at private som bygger ut offentlige veier, rundkjø­ringer og annen infrastruktur i forbindelse med prosjekter har mulighet for refusjon av merverdiavgiften når kommunen skal overta anlegget. Men søkna­den om refusjon må gå via kommunen. Tall Norsk Eiendom har innhentet viser at andre kommuner typisk beholder 10-20 prosent eller et fast, lavt beløp for å ekspedere søknaden, da inngåelse av slike avtaler er en relativ enkel admini­strativ operasjon for kommunen. Byrådet i Oslo foreslo 70 prosent.

– Vi mente at forslaget var stikk i strid med bystyrets vedtak i 2018, hvor man ba byrådet komme tilbake med en sak som tok utgangspunkt i kostnads­dekning av kommunens utgifter. Kommunaldepartementet har senere fastslått at "... det er netto kostnader ved offentliginfrastruktur som skal fordeles mellom partene.” Nå har bystyret en gylden mulighet til å bidra til å holde boligprisene nede. I stedet påfører de boligkjøpere nye kostnader, som fører til høyere boligpriser og i verste fall at boliger ikke ville blitt bygget fordi markedet ikke kan betale for byggekostnadene, understreker Norsk Eiendoms administrerende direktør.  

Ingen skam å snu

Norsk Eiendom har jobbet med mva-saken overfor både rikspolitikere og bystyremedlemmer. Bransjeforeningen har hatt møter med stortingsrepresen­tanter fra Arbeiderpartiet og Høyre, skrevet notater tilbyrådet og finansutvalget og argumentert muntlig for foreningens syn i finansutvalgets mars-møte. Like fullt går et flertall bestående av byrådspartiene inn for en svært urimelig fordeling. Norsk Eiendom oppfordrer byrådspartiene og andre partier til å redusere summen kommunen sitter igjen med, og støtte forslaget fra Høyre og FrP. Disse partiene har foreslått 2 % til kommunen, men har vært villige til å være med på et kompromiss på 10 %.

– Det er ingen skam å snu. Bystyret skal behandle saken 21. juni, og jeg håper at flertallet sørger for at vi nå endelig får ro rundt et viktig spørsmål både for eiendomsbransjen og berørte innbyggere. I motsatt fall vil jeg ikke utelukke at våre berørte medlemsbedrifter vil prøve dette for retten, avslutter Tone Tellevik Dahl.

Lenker i media:

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her