Fremtidens boliger kan bidra til økt sosial bærekraft

Dette er første del av en webinarserie om eiendomsutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Hva finnes allerede av forskning på feltet? Hva trenger vi mer kunnskap om? Dette er noe av det vi vil dypdykke i fremover. Målet er at samarbeidet skal resultere i en søknad til forskningsrådet på temaet i 2023.

Dette er første del av en webinarserie om eiendomsutvikling, folkehelse, sosial bærekraft, i samarbeid med Norconsult. Hva finnes allerede av forskning på feltet? Hva trenger vi mer kunnskap om? Dette er noe av det vi vil dypdykke i fremover. Målet er at samarbeidet skal resultere i en søknad til forskningsrådet på temaet i 2023.

Illustrasjon: FutureBuilt OBOS prosjekt Nansenløkka på Fornebu. Tegnet av Dyrvik Arkitekter og Transborder, i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann.

Det er Gunnar Ridderström, sivilarkitekt PhD og 1. amanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU, som er ansvarlig for seminarserien med tema “Folkehelse, sosial bærekraft og byutvikling”.  I den første delen Vi ser på sammenhengen mellom boligen og de faktorene som bidrar til økt sosial bærekraft. Målet er å vise hvordan forskningsbasert kunnskap kan tas i bruk i eiendomsutvikling, slik at fremtidige boliger bidrar til økt sosial bærekraft.

Case

Morten Mo Vik, prosjektansvarlig ved Bonord Eiendomsutvikling AS i Tromsø, presenterer prosjektet Øvre Krogen i Tromsø, som vil bli miljøsertifisert BREEAM-NOR på energi, materialbruk og CO2-emisjon. Videre vektlegges det for prosjektet å styrke grunnlaget for kollektivtransport, moderat parkeringsdekning og med bildelingsordninger, trafikksikker kommunikasjon og bevisst etablering av sosial infrastruktur.

Folkehelse og sosial bærekraft PDF

Veiledere

Her får du linker til flere nyttige veiledere innen folkehelse og byutvikling, fra OsloMet, NIBR, SWECO m.fl.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

Innledning februar 09 2022
Definisjon Sosial Bærekraft 09. februar
Fremmende Hemmende Faktorer 9 februar 2020
Betalingsvilje 9. februar 2022

Presentasjoner

No items found.

No items found.