Webinar: Åpenhetsloven - er vi klare?

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og den stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. På dette webinaret ser vi på hva denne loven i praksis vil ha å si for eiendomsbransjen. (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger som nevnes, finner du helt i bunn på siden når du er innlogget.)

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og den stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. På dette webinaret ser vi på hva denne loven i praksis vil ha å si for eiendomsbransjen. (OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger som nevnes, finner du helt i bunn på siden når du er innlogget.)

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og dokumentere at dette er gjort. Du må være forberedt på at journalister og forbrukere kan kreve innsyn i disse vurderingene.

Disse deltar:

  • Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
  • Henrik Taubøll og Erlend Andreas Methi, advokater i Advokatfirmaet Wiersholm
  • Tone Grivi, advokat i Advokatfirmaet Haavind
  • Nadia Ullah, juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet
  • Kristian Thaysen, daglig leder i Agenda Risk
  • Marie Indrelid Winsvold, bærekraftssjef i HAV Eiendom

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.