Bokvalitetsrose for god kvalitet

28
.
November
2022
Bokvalitetsrose for god kvalitet

28
.
November
2022

Bokvalitetsrose for god kvalitet

Alle ønsker et godt sted å bo. Et godt hjem er kanskje den viktigste rammen rundt våre liv. Likevel, når vi diskuterer god bokvalitet og hva er en god bolig, diskuterer vi ofte forbi hverandre.

Arkitektenes og ingeniørenes fagtermer blir gjerne misforstått når politikerne gjør vedtak, og vedtakene fattes kanskje på egne preferanser fremfor behovene til dem som skal bebo boligene.

For å gjøre denne diskusjonen enklere har Norsk Eiendom i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Huseierne gjennomført prosjektet “God bolig for alle”, med et kriteriesett for god bokvalitet. Hva er det som gjør denne boligen god eller mindre god, og hvordan passer dette med behovene til de som skal bo der?

Klikk på bildet for å lese og laste ned rapporten.

– Det at vi er forskjellige, med ulike behov og er i ulike faser i livene våre, betyr noe for hvordan vi vurderer hva som er en god bolig. I tillegg kommer det økonomiske aspektet. Hva er en god bolig, og hva er bestemulig bolig for meg og til den prisen jeg har råd til, eller er villig til å betale? Utvikling av “bokvalitetsrosen” er et grunnlag for å diskutere bokvalitet i det enkelte prosjekt, og for den enkelte beboer, fremholder fagsjef Vidar Fiskum som har ledet arbeidet fra Norsk Eiendoms side.

Han poengterer at man også må kunne tallfeste de enkelte faktorene som sammenlagt gir et bilde på om boligen er god eller ikke hvis Bokvalitetsrosen skal fungere. Hvilken tallverdi skal man gi boliger med gode støyforhold, gode omgivelser, attraktivt nærtilbud, standard på innredning og så videre?

– For å lage tallgrunnlaget og definere kriteriene i Bokvalitetsrosen nærmere har vi i Norsk Eiendom nå engasjert Sintef. Vi tar sikte på å publisere kriteriene i første kvartal 2023, forteller Fiskum.  

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her