Gode boliger for alle

Boligen er en av de viktigste rammene for livene våre. Utvikling av gode boliger og bomiljøer gir grunnlag for god livskvalitet. Likevel opplever mange at et stort utvalg av boliger ikke innfrir våre forventninger.

Spesielt ser vi at arealknapphet kan gå utover kvaliteten i mindre boliger, samtidig som disse er økonomisk tilgjengelig for en større del av befolkningen. Opplevelsen av hva en god bolig er, avhenger av den enkeltes livssituasjon og livsførsel.

Vi har ulike behov gjennom livet, og følgelig forskjellig krav til bolig og bokvalitet.

Denne rapporten skal legge til rette for en bredere offentlig debatt om hva bokvalitet innebærer og hvordan dette kan løses. Vi håper at både forbrukere, fagfolk, politikere og andre som er opptatt av boligspørsmålet vil benytte dette materialet i sitt arbeid med å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig boligpolitikk.

Prosjektet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av:

  • Morten A. Meyer, Huseiernes landsforbund
  • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
  • Kari Bucher, Norske arkitekters landsforbund

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carsten Pihl, Huseiernes landsforbund
  • Per Christian Opsahl, Arkitektenes fagforbund
  • Camilla Moneta og Johan-Ditlef Martens, Norske arkitekters landsforbund
  • Kathinka Lien Augustine, Stor-Oslo Eiendom
  • Rita Berg Hansen, Bonava
  • Elisabeth Kynbråten, Norsk Kommunalteknisk Forening

Prosjektleder har vært Vidar Aa. Fiskum, Norsk Eiendom

Rapporten er utgitt i september 2021. Når ikke annet er oppgitt er bildene tatt av Johan-Ditlef Martens.

No items found.