Veileder for beboerinvolvering

5
.
October
2022
Veileder for beboerinvolvering

Prosjektgruppen ved møtet: Rigmor Frost i Frost Eiendom, Juan David Myran i Evergreen Coliving, Ina Karine Hesle og Marinne Frønsdal i Heimstaden, Fredrik Lunde Michalsen i Nyheim Bolig, Christian Wierød i Unite Living og Anders G. Asheim i Grunnsteinen, samt Norsk Eiendoms Ida Hjeltnes.

5
.
October
2022

Veileder for beboerinvolvering

Et viktig ledd i vårt arbeid med merkeordningen "Boligmerket".

Som et svar på regjeringens ønske om behov for økt brukermedvirkning i leiemarkedet (Nasjonal Strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)) har vi, i samarbeid med Leieboerforeningen, igangsatt arbeidet med å utarbeide en merkeordning: "Boligmerket" som vil gjøre det enklere å identifisere de profesjonelle utleieaktørene. Med merkeordningen skal det også bli enklere for leietaker å navigere i jungelen av leiligheter og tilbydere.  

Et viktig ledd i Norsk Eiendoms arbeid med dette er å utarbeide en veileder for beboerinvolvering. Tirsdag 27. september hadde vi første arbeidsmøte i prosjektgruppen som skal utarbeide veilederen, ledet av vår prosjektleder Ida Hjeltnes. I gruppen sitter flere av Norsk Eiendoms største medlemsbedrifter på utleiesiden: Heimstaden, Grunnsteinen, Selvaag Utleiebolig, Frost, Nyheim Bolig, Evergreen Coliving og Unite Living. 

 Målet er at veilederen skal ferdigstilles i løpet av året, og i arbeidet tar prosjekt­gruppen med seg Leieboerforeningens (Lbf) rapport "Eksempelsamling om leieboermedvirkning i Norge". Den peker blant annet på behovet for mer kompetanse innen medvirkning, både for leieboere, utleiere og kommunale aktører. 

Bomiljøet er viktig for folkehelsen

 – Bakgrunnen for Norsk Eiendoms initiativ på dette området er et ønske om utvikling og deling av beste praksis innenfor det profesjonelle utleiemarkedet. I dag leier 1 av 5 nordmenn boligen de bor i, en jevn økning over tid, men mange leietakere opplever bomiljøet sitt som dårligere enn den jevne boligeier. Bomiljøet påvirker både livskvalitet og trivsel. Godt naboskap og tilgang til uteområder skaper tilhørighet og grunnlag for sosiale relasjoner. Støy, kriminalitet og dårlig vedlikehold gir utrygghet, påpeker Ida Hjeltnes.  

Mye av dette henger sammen med at det norske leiemarkedet kjennetegnes av ikke-profesjonelle utleiere – uprofesjonelle aktører som ikke åpner for at beboer får mulighet til å involvere seg i egen bosituasjon og eget bomiljø.  

Antall leietagere kan øke

 – Norsk Eiendom vil være en pådriver for gode leieforhold gjennom å stille krav til utleieaktørene. Leietakere må få muligheten til å involvere seg i sine bomiljøer. Vi tror at brukermedvirkning vil skape gjensidige forpliktelser og bidra til et godt bomiljø, sier prosjektleder Ida Hjeltnes. 

Hun legger til:

 – Vi går nå inn i en periode med kraftig kostnadsvekst og kostbare boliglån. Det kan bety at enda flere velger å leie. Da må vi sørge for at leietakere møter et forutsigbart og trygt leiemarked. En veileder vil være et bidrag i det arbeidet.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her