Er dagens skattenivå på eiendom urimelig?

Er dagens skattenivå på eiendom urimelig? Bør eiendom beskattes som andre aktiva klasser? Hvilke deler av regelverket er for uklart og hvilke verktøy kan Norsk Eiendom bidra med?

Er dagens skattenivå på eiendom urimelig? Bør eiendom beskattes som andre aktiva klasser? Hvilke deler av regelverket er for uklart og hvilke verktøy kan Norsk Eiendom bidra med?

For at vi skal vite om vi med rimelig sikkerhet kan si om eiendom er skattenøytralt i forhold til andre aktivaklasser, bestilte styret i Norsk Eiendom et solid faktagrunnlag som utgangspunkt for rapporten Skatter og avgifter for eiendomssektoren. Formålet er gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus på hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skatteleggingen.

På webinaret får du en kort overblikk over rapportens innhold med to dypdykk i tematikken, og vi vil si litt om hvordan Norsk Eiendom skal jobbe videre med oppfølging av rapporten.

På programmet:

  • Kort gjennomgang av rapporten v/ Morten Hereng Christoffersen, advokat, partner og daglig leder i RSM advokatfirma
  • Dypdykk i miljøinsentiver gjennom skattereglene samt kostnadsføring versus aktivering (vedlikehold/påkostning) v/ Sanaz O. Ferdowsi, advokatfullmektig i RSM advokatfirma
  • Om Norsk Eiendoms næringspolitiske og bransjeutviklings arbeid basert på rapporten v/ Sven Magnus Rivertz, advokat og juridisk fagsjef i Norsk Eiendom

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840