Frokostmøte om planprosesser

Plan- og bygningsetaten har gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere tidsbruk i planprosessen. På dette frokostmøtet får du ta del av funnene samt hvilke tiltak som er satt i gang så langt.

Plan- og bygningsetaten har gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere tidsbruk i planprosessen. På dette frokostmøtet får du ta del av funnene samt hvilke tiltak som er satt i gang så langt.

Det er blitt flere krav i byplanleggingen, noe som blant annet skyldes høyere ambisjoner for bokvalitet, klimahensyn og medvirkning. Byplanleggingen i Oslo har blitt mer kompleks og tar lengre tid enn tidligere.

Hvorfor tar reguleringsprosessen så lang tid?

Vi ser at både kommunen, de politiske organene og utbyggerne bruker lengre tid i reguleringsprosessene nå enn tidligere, og at det er mange årsaker til dette. Ansvaret er altså delt mellom alle de involverte, så hvordan kan vi alle bidra til god samhandling og mer effektive planprosesser?

Plan- og bygningsetaten har gjennomført et stort analyseprosjekt for å identifisere tidsbruk i planprosessen. Analysen er utført i samarbeid med aktører fra eiendomsbransjen, og med en referansegruppe bestående av deltakere fra Norsk Eiendom, Asplan Viak, Strak, OBOS, Selvaag Bolig, Neptune Properties og Oslobygg

Slik var programmet

  • Innledning ved Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.
  • Plan- og Bygningsetatens intensjoner for prosjektet ved Torge Railo, fungerende etatsdirektør (PBE).
  • Presentasjon av analyseresultater ved Monica Lillo Salvesen, prosjektleder (PBE).
  • Diskusjon mellom salen og Andreas Vaa Bermann fra PBE, Christina Solli Ektvedt, OBOS, Geir Roll Johnsen, Strak AS, samt Stig Bech, styreleder i Norsk Eiendom. Ledet av Vidar Fiskum, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.
  • Oppsummering ved Torge Railo

For medlemmer: Logg inn på toppen av siden så kommer du til Medlemssiden, med lenke til alle opptak.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.