Hvordan kan planprosessen bli mer effektiv?

22
.
June
2022
Hvordan kan planprosessen bli mer effektiv?

Disse var på programmet på frokostmøtet f.h.: Stig Bech i Wiersholm, Andreas Vaa Bermann i PBE, Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom, Christina Solli Ektvedt i OBOS, Monica Lilloe-Salvesen og Torge Railo i PBE. Øverst Vidar Fiskum i Norsk Eiendom og Geir Roll Johnsen i Straks AS.

22
.
June
2022

Hvordan kan planprosessen bli mer effektiv?

Planprosessene i Oslo tar stadig lengre tid. PBE har mottatt over 200 forslag til forbedringer internt og eksternt, som de nå har vurdert for pilotering og testing.

Over 120 nysgjerrige eiendomsfolk deltok fysisk eller på nett på vårt frokostmøte som vi arrangerte sammen med Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo den 21. juni 2022. Tema var tidsbruk i planprosesser.

PBE presenterte de foreløpige resultatene fra Forbedringsprosjektet for innsendt plan. PBEs prosjektleder, Monica Lilloe-Salvesen, kunne fortelle at de hadde mottatt over 200 forslag til forbedringer internt og eksternt, som de nå har vurdert og valgt ut et knippe for pilotering og testing.

- Vi erkjenner at planprosessene tar for lang tid, og ønsker nå å gå i dybden på årsakene og teste ut mulige løsninger nettopp for å få ned usikkerhet og tidsbruk, sier prosjektansvarlig i Plan- og bygningsetaten Andreas Vaa Bermann.  

Savner helhetlig grep

Norsk Eiendoms styreleder, Stig Bech, er imidlertid ikke helt overbevist. - Analysene og løsningene PBE foreslår ser fornuftige ut, men jeg er redd de kanskje er i overkant introvert i arbeidet, sa han. - Jeg savner et større og mer helhetlig grep om planprosessen, som også favner arbeidet til forslagsstiller, fagkyndige, samarbeidet med de øvrige etatene og politisk ledelse, fortsatte han og pekte med dette på utfordringen med mandatet PBE er satt til å forvalte i kommunen.

Christina Solli Ekvtedt, avdelingsdirektør i OBOS, stemte i. - Som bransje har vi ansvar for en god og tillittsbasert dialog med fagetaten. Vi må bli bedre på å forstå kommunens mål, ønsker og handlingsrom, og å bedre forklare våre ambisjoner og mål med det enkelte prosjektet. Det er vanskelig å oppnå godt samarbeid om vi innleder planprosessene i en slags skyttergravskrig, sa hun.  

Geir Roll Johansen, arkitekt og prosjektleder, hadde hatten som fagkyndig under seansen.- Som fagkyndig skal man både gi gode råd og veilede oppdragsgiver om prosessrisiko og foreslå utviklingsstrategier som best harmonerer med kommunens overordnede føringer, samtidig som man skal levere all nødvendig dokumentasjon til fagetaten, sa Johansen og fortsatte: - Denne posisjonen i midten, mellom forslagsstiller og fagetat, ville vært enklere å fylle dersom vi hadde et mer standardisert oppsett for hva som skal dokumenteres og leveres inn til PBE, og om overordnede planer og føringer var mer presise i form og innhold – slik at de ikke ga så stort tolkningsrom eller at det er uklart hvilken overordnet føring som har forrang.

Med bistand fra Varaordfører Abdullah Alsabeegh (Ap) ble også forslaget om tidligere politisk involvering i planleggingen lagt dødt. Møtet konkluderte med at tidlig politisk involvering både gir økt tidsbruk og økt risiko for at plansaken tar flere utilsiktede vendinger frem mot vedtak.

Hva skjer nå?

Fungerende etatsdirektør, Torger Railo, erklærte dette arbeidet for å være en milepæl, hvor det også skal komme løsninger på bordet for bedre og mer effektive planprosesser.

PBE har allerede igangsatt pilotering av ulike tiltak for å redusere plantiden. Forslagsstillere for de planene dette gjelder skal allerede være varslet. Norsk Eiendom ønsker å følge forbedringsarbeidet tett, med aktivt samspill opp mot PBEs forbedringsarbeid for å finne tiltak bransjen kan gjøre for å bidra til raskere planprosesser.

Medlemmer i Norsk Eiendom kan se opptak fra møtet.

Det var stor interesse for å ta del av PBE sin analyse.
Tone Tellevik Dahl innledet frokostmøtet.
Monica Lilloe-Salvesen er enhetsleder i PBE og har ledet prosjektet.
Stig Bech er styreleder i Norsk Eiendom og partner i Wiersholm. Her er han i samtale med Andreas Vaa Bermann fra PBE, Christina Solli Ektvedt i OBOS og Geir Roll Johnsen fra Strak AS. Norsk Eiendoms Vidar Fiskum ledet diskusjonen.

Torge Reilo fortalte om intensjonene for prosjektet.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her