Lansering av veilederen Bestillerkompetanse BIM

Veilederen gir og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren skal etterspørre ved anskaffelse av BIM-modeller, med innspill fra Entra, Areo, Asplan Viak og Norsk Eiendom.

Veilederen gir og anbefalinger til hvilke egenskaper byggherren skal etterspørre ved anskaffelse av BIM-modeller, med innspill fra Entra, Areo, Asplan Viak og Norsk Eiendom.

Ketil Gulbrandsen i Asplan Viak, Pål Oroszko i Entra og Hans Kristian Grani i Areo sto for innleggene i dette webinaret. Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom var møteleder.

Vi har utarbeidet en veileder som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos eiendomsselskapene ved anskaffelse av BIM-modell. Ved å benytte anbefalingene i veilederen, vil bidra til at modellen fra prosjekterings- og byggefasen også kan benyttes videre i driftsfasen.

Program

Velkommen og introduksjon  
v/Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

  • Hvorfor digital eiendomsledelse?  
    v/ Kjetil Gulbrandsen, Asplan Viak
  • Prosess frem mot digital eiendomsledelse og BIM-manual
    v/Pål Oroszko, Entra
  • Hvordan legge til rette for anvendelse av BIM-modellen i driftsfasen
    v/ Hans Kristian Grani, Areo
  • Spørsmål og svar

Opptaket er forbeholdt medlemmer. Logg inn på toppen av siden for å se opptaket med presentasjoner. Her kan du sjekke om din bedrift er medlem.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

No items found.