Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene?

Tiden det tar å få igjennom en plansak i de store byene har økt drastisk de siste årene. I Bergen og Oslo snakker vi om et snitt på 5 til 6 år.

Tiden det tar å få igjennom en plansak i de store byene har økt drastisk de siste årene. I Bergen og Oslo snakker vi om et snitt på 5 til 6 år.

– Vårt mål med forslaget til endring av prinsippene for grunneierfinansiering og utbyggingsavtaler, er å tilrettelegge for raskere boligbygging og synliggjøre kostnader på tidligere tidspunkt. Vi vil også fordele infrastrukturkostnader på flere utbyggere enn i dag og unngå at nye utbyggere blir med som gratispassasjerer. Kommunene skal ikke beholde innbetalt merverdiavgift fra private, sa statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo ved seminaret. Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom t.v. ledet seminaret.

De lange behandlingstidene bidrar til at boligbyggingen stopper opp, boligmangelen øker og prisene stiger – og gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Innlegg og debatt

Logg inn under få tilgang til opptak fra høstmøtet til Forum for Norges Eier- og Forvalterorganisasjoner (EFF), der politikere og andre sentrale aktører belyser problemene.

Se programmet.

Kun for medlemmer i Norsk Eiendom

Du som jobber i en bedrift som er medlem, logg inn under for å få adgang til innholdet. Har du ikke passord kan du registrere deg her

Som medlem så har du adgang til dette opptaket.

Se opptak fra lanseringsmøtet

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Presentasjoner

No items found.

Kontakt:

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225