Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene

Det er mange årsverk og boligkjøpere som lider under at planprosessene tar lenger og lenger tid. Dette må vi løse sammen med myndighetene.

Bilde Oslo S Utvikling.

Forum for Norges Eier- og Forvalterorganisasjoner (EFF) inviterer til høstmøte:

Tiden det tar å få igjennom en plansak i de store byene har økt dramatisk de siste årene.

I Bergen og Oslo snakker vi om snitt på 5-6 år. Dette bidrar til at boligbyggingen stopper opp, boligmangelen øker og prisene stiger – og gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet.

Det er mange årsverk og boligkjøpere som lider under at planprosessene tar lenger og lenger tid. Dette må vi løse sammen med myndighetene.

Vi stiller derfor spørsmålene:

  • Utfordrer utbyggerne overordnet plan for mye?  
  • Er kommuneplanen godt nok formulert for å gi forutsigbarhet for utbyggerne? 
  • Har dispensasjonene tatt overhånd? 
  • Hva kan boligutbyggerne, kommunene og myndighetene gjøre for å effektivisere planprosessene? 

På dette seminaret belyser vi problemet med innlegg og debatter.

Program:

09.00 Velkommen

Ved møteleder Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom og leder av EFF

09.05 Innledning til dagens tema med presentasjon av funn fra boligvennlighetsindeksen

Ved Bård Folke Fredriksen NBBL og styremedlem i EFF

09.20 Beskrivelse av situasjonen sett fra kommune-planperspektiv

Ved Ebba Friis Eriksen, virksomhetsleder i Plan, byggesak og geodata i Porsgrunn kommune

09.55 Utfordringene sett fra utbyggerperspektiv  

Ved Kjell Kvarekvål, direktør Kommunikasjon og samfunnskontakt i JM Bolig

10.10 Utfordringer sett fra BNLs perspektiv  

Ved Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL)

10.25 Hvordan jobber departementet for å forbedre planprosessene?

Hva vi kan forvente oss av politikk i årene som kommer som tar tak i utfordringen? Ved Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo (SP)

10.45 Politikerdebatt:

Ved Siri Gåsemyr Stålesen, Arbeiderpartiet og Anne Kristine Linnestad, Høyre

11.10  Har dispensasjonene tatt overhånd?  

Ved Kristine Lien Skog, NMBU (leder av KDD-oppdraget Analyse av dispensasjoner)

11.25 Samtale med tilstedeværende innledere/bidragsytere

Ledet av Kirsti Kierulf, Norsk Kommunalteknisk Forening

11.55 Oppsummering
12.00 Slutt

Medlemsorganisasjonene i Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner (EFF) representerer de som eier, forvalter og utvikler private og offentlige næringsbygg og boliger i Norge.

Forumet ble opprettet av DiBK i 2013. Grunnen var at man ønsket at de som bestiller, bruker, eier og forvalter den norske bygningsmassen skulle delta mer i regelverksprosessene.

Styret består av Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom (leder), Bård Folke Fredriksen i NBBL (nestleder), Hildegunn Bjerke i Finans Norge, Rune Solvik i Statsbygg og Kirsti Kierulf i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

Detaljer

29. september

kl. 09.00-12.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo

Registrering og mingling fra kl. 08.30.

Møtet er gratis og forbeholdt ansatte i organisasjon som er medlem i EFF (se bildet under programmet).

Du kan delta enten fysisk eller digitalt.

Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene
September 29, 2023 9:00
September 29, 2023 12:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo
Europe/Oslo

Detaljer

29. september

kl. 09.00-12.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo

Registrering og mingling fra kl. 08.30.

Møtet er gratis og forbeholdt ansatte i organisasjon som er medlem i EFF (se bildet under programmet).

Du kan delta enten fysisk eller digitalt.

Seminar: Hvordan effektivisere planprosessene
September 29, 2023 9:00
September 29, 2023 12:00
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo
Europe/Oslo

Kontakt

Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her