Beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid

Tilstrekkelig byggetid, forsvarlig byggetid – hva betyr egentlig dette?

Bygge- og anleggsbransjen er en av de mest ulykkes utsatte næringene i det norske arbeidslivet. Byggherreforskriften har som formål å oppnå bedre sikkerhet og seriøsitet i bransjen, samt det overordnede målet om å verne arbeidstakerne mot farer som kan oppstå under arbeidet. Mangelfull planlegging, tidspress og uforutsette situasjoner er kjente risikofaktorer opp mot skader og uønskede hendelser.

Det er i denne veilederen fra SfS BA tatt utgangspunkt i 3 ulike faser for å sikre fastsettelse av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid:

  • Innledende vurderinger
  • Detaljering av fremdriftsplan
  • Gjennomføring (byggefase)

Det er også utarbeidet forslag til en punktsjekkliste knyttet til detaljering av fremdriftsplan som dekker alle faser av et byggeprosjekt.

SfS BA har også veileder i Byggherreforskriften. Klikk her for å lese mer.

No items found.