Beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid

Tilstrekkelig byggetid, forsvarlig byggetid – hva betyr egentlig dette?

Bygge- og anleggsbransjen er en av de mest ulykkes utsatte næringene i det norske arbeidslivet. Byggherreforskriften har som formål å oppnå bedre sikkerhet og seriøsitet i bransjen, samt det overordnede målet om å verne arbeidstakerne mot farer som kan oppstå under arbeidet. Mangelfull planlegging, tidspress og uforutsette situasjoner er kjente risikofaktorer opp mot skader og uønskede hendelser.

Det er i denne veilederen fra SfS BA tatt utgangspunkt i 3 ulike faser for å sikre fastsettelse av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid;

  • Innledende vurderinger,
  • Detaljering av fremdriftsplan
  • Gjennomføring (byggefase).

Det er også utarbeidet forslag til en punktsjekkliste knyttet til detaljering av fremdriftsplan som dekker alle faser av et byggeprosjekt.

Les mer og last ned veilederen her

SfS BA har også veileder i Byggherreforskriften. Klikk her for å lese mer.

Beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid

No items found.