Bestilling av solcelleanlegg

Høyere energipriser, billigere solenergi og utsikter til kommende myndighetskrav er noen av grunnene til at stadig flere velger å investere i solenergianlegg.

Installasjon av solenergianlegg er med på å forberede byggeier på fremtidige myndighetskrav og kan være en økonomisk og miljømessig bærekraftig investering. Veilederen har som formål å bistå næringsbyggeiere og eiendomsbesittere, til å ta informerte valg og bestille og implementere solcelleanlegg. Den gir oversikt over hvordan man går frem for å bestille et solcelleanlegg, og hva som er viktig å ta hensyn til for at investeringen skal være bærekraftig.

Veilederen er utviklet i mars 2024 i samarbeid mellom Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Solenergiklyngen, med innspill fra en referansegruppe bestående av byggeiere og leverandører, og Norconsult som innleid bidragsyter.

Kontakt

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542