Norsk Eiendoms boligpolitikk

Boligen vår er en av de viktigste rammene for livskvalitet. Derfor ønsker Norsk Eiendom å bidra til en boligpolitikk som sikrer ønsket kvalitet på alle nivåer, ikke bare i forhold til pris, kvadratmeter og teknisk utforming.

Vi er opptatt av at et forpliktende og tillitsbasert samarbeid mellom utbygger, planmyndighet og samfunnet for øvrig vil bidra til bedre steds- og byutvikling.

Elementene i politikkdokumentet er:

  1. Myndighetene må utvikle en nasjonal boligpolitikk som er tverrpolitisk og langsiktig
  2. Myndighetene og bransjen må bidra i et gjensidig forpliktende og tillitsbasert fellesskap
  3. Utbyggerne må anerkjenne at utvikling av gode bo- og boligkvaliteter er et samfunnsansvar

No items found.