Statistikk om infrastrukturbidrag

Norsk Eiendom hadde i 2017 planer om å utarbeide en relativt komplett statistikk for infrastruktur for regionene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Denne rapport er resultatet av pilotprosjektet basert på 8 utbyggingsavtaler i Oslo, som ble gjort i forkant.

Grunnet manglende finansiering ble hovedprosjektet aldri realisert. Statistikken skulle basere seg på infrastrukturbidrag nedfelt i utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven, for gjennomføring av reguleringsplaner. Med infrastrukturbidrag menes økonomisk bidrag til finansiering av offentlig infrastruktur, som knyttes til konkrete anlegg som utføres. Bidragene kan være både kontantbidrag til kommunen og bidrag gjennom at utbygger bekoster og besørger tiltak som senere overføres til kommunen.

Det er flere hensikter med en slik statistikk. For det første ønsket vi å bidra til en mer faktabasert debatt om bidragene som utbygger betaler til kommunene. Vi mente videre at en slik åpen statistikk kunne bidra til å sette ulike elementer i et infrastrukturbidrag i en sammenheng og på den måten gi en oversikt over helheten. Videre håpet vi at statistikken ville bidra til større forutsigbarhet for alle parter. Dette ville være nyttig både ved tomtekjøp og ved forhandlinger om utbyggingsavtalen.

Modeller for infrastrukturbidrag – rapporten Felles Løft

I ettertid har vi utarbeidet en veileder for infrastrukturbidrag for bransjen, som beskriver fire modeller for å sikre utbygging av nødvendig infrastrukturbidrag i by- og stedsutvikling. Les mer og last ned veilederen her.

No items found.