Hvor vanskelig kan egentlig en dør være?

12
.
April
2024
Hvor vanskelig kan egentlig en dør være?

12
.
April
2024

Hvor vanskelig kan egentlig en dør være?

Dører er noe vi går inn og ut av og sjelden tenker mye på - hjemme som på jobb. Ofte begrenses denne tankeaktiviteten til: Har jeg husket å låse døra? Hvor er nøkkelkortet? Kan du åpne døren for å slippe inn litt luft? Dørene skal rett og slett bare være der, og bare fungere.

Norsk Eiendom og fagsjef Vidar Fiskum deltok i debattpanelet under Adgang 2024.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Dører er kanskje det enkeltelementet som volder størst hodebry ved prosjektering og ferdigstilling av bygg. Rett og slett fordi de "bare skal fungere", og hvor riktig funksjon på riktig sted er av avgjørende betydning. Dette er såpass komplisert og krevende at Norsk Eiendom har foreslått å utarbeide en veileder.  

Mange grensesnitt å ta hensyn til

Det er mange grensesnitt som skal trekkes opp og avklares, før man kan bestille dører og adgangssystemer, og før bygget kan godkjennes for bruk.

Alt fra plassering, dimensjonering og åpningsretning for den enkelte dør, via låsesystemer og adgangskontroll, med GDPR, sikkerhetsvurderinger og databehandling, til vurdering av luftsirkulasjon, brannrisiko og krav til universell utforming. Og listen er ikke uttømmende.  

Siden dette volder så mye bry, både for byggherrer, entreprenører og leverandører, ønsker Norsk Eiendom å bidra til en bransjeveileder for dørmiljø i samarbeid med ITB Aktuelt og Senter for Eiendomsfag. En slik veileder vil blant annet inneholde hvordan man kan bestille rett, og sette av nok tid til å kontrollere at dører og adgangssystemer fungerer slik det skal før bygget tas i bruk.  

– Dører er ofte omtalt som den tekniske installasjonen som forårsaker mest besvær i yrkes- og formålsbygg. Vi tror derfor det er klokt å utarbeide en veileder som tar for seg de viktigste elementene i hva som må inngå i en overordnet kravspesifikasjon for dørmiljø, sier fagsjef Vidar Aasbrenn Fiskum i Norsk Eiendom.  

I en artikkel i ITB Aktuelt pekes det på viktigheten av at dørmiljø bør bli enda mer sentralt i prosjekter, ikke minst fordi faget og systemene blir stadig mer digitale.

Les mer om viktigheten av, og utviklingen innen dørmiljø

RID - rådgivende ingeniør for dørmiljø, en ny karrierevei?

Kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her