Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

9
.
August
2022
Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

9
.
August
2022

Kartlegger mangfoldet i eiendomsbransjen

Sju av ti ledere i eiendomsbransjen er menn. Det viser den første undersøkelsen Norsk Eiendom har gjennomførst som ser nærmere på mangfoldet i en av Norges viktigste bransjer.

– Med stedene vi bor, jobber, lærer, opplever og møtes skaper eiendoms­bransjen rammene for folks hverdagsliv. Det er et stort ansvar vi tar på alvor. For å kunne ta gode strategiske valg som bidrar til økt mangfold, trenger vi kunnskap om hvor vi står. Det har vi fått nå, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Tone Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom har for første gang kartlagt mangfoldet blant våre medlemmer. I undersøkelsen har forskere ved OsloMet sett nærmere på alt fra hva slags utdanning eiendomsutviklere har, om de har flerkulturell bakgrunn, hvordan de stemmer politisk, hvordan de selv bor og hvordan de kommer seg til jobb.

Et av funnene er at sju av ti ledere i eiendomsnæringen er menn. Under­søkelsen vil bli lagt frem i sin helhet under Arendalsuka på bransjesamarbeidet Bygg Arena Arendal onsdag 17. august.

- Eiendomsbransjen må styrke bredden i hvem vi er for å bedre kunne repre­sentere samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov. Dette handler om å sikre konkurransedyktighet. Samfunnet blir mer og mer opptatt hvordan byer og tettsteder skal utvikles, og mangfold vil bli avgjørende for å finne de beste løsningene, sier Tone Tellevik Dahl.

Kvinner i flertall i Statsbygg

Som to av landets største eiendomsaktører har også medarbeidere i Statsbygg og Oslobygg svart på undersøkelsen. Statsbygg er blant virksomhetene som skiller seg positivt ut når det kommer til kvinnelige ledere.

Hos den statlige byggherren er seks av ti avdelingsdirektører kvinner. Topp­leder­gruppen har i mange år hatt en jevn kjønnsbalanse, der kvinner ofte har vært i flertall.

Administrerende direktør Harald Nikolaisen viser til hvordan Statsbygg jobber bevisst for å rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

- Mangfold er ikke noe man får av seg selv, men som man må jobbe aktivt for å oppnå. Det krever både tydeligere valg og gjennomføringsvilje. Det har stor verdi at viktige avgjørelser tas av et bredt utvalg kloke hoder, fordi det gjør avgjørelsene bedre, sier han.

Undersøkelsen vil gjentas

- Nå har vi fått en nullpunktsanalyse av hvem vi er og hvor vi står. Ved å gjenta denne undersøkelsen med jevne mellomrom i årene fremover vil vi kunne følge utviklingen av mangfoldet tett, og samtidig gigod innsikt til våre medlemmer i deres utviklingsarbeid for egen virksomhet, avslutter Tellevik Dahl.

Fakta om Bygg Arena Arendal

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her