Klimakrav i KPA må være forutsigbare og realistiske

29
.
August
2023
Klimakrav i KPA må være forutsigbare og realistiske

29
.
August
2023

Klimakrav i KPA må være forutsigbare og realistiske

­– Eiendomsbransjen har høye klimaambisjoner og frykter ikke klimakrav. Vi skal sørge for å bidra til at Oslo når sine klimamål innen 2030, gitt at kravene som stilles er tydelig formulert, forutsigbare og mulig å innfri for de fleste bransje­aktører. Oslos kommuneplan bør legge opp til at vi både kan kutte utslipp og redusere saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten (PBE), sa Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl på et møte i regi av Klimaetaten og PBE i Oslo kommune.

Tone Tellevik Dahl.

Denne høsten vil utkastet til Kommuneplanens arealdel (KPA) prege byutvik­lingsdiskusjonene i Oslo. Debattene står allerede i kø, selv om høringsfristen ikke er før 22. desember. Nettverksmøtet i "Næring for klima", i regi av Klima­etaten og PBE, hadde pekt seg ut bestemmelsene i utkastets kapittel 13 om klimakrav. I en fullsatt sal på Deichman i Bjørvika var Norsk Eiendoms direktør en av de inviterte innlederne til å kommentere de foreslåtte kravene. Arrangørene ønsket spesielt innspill på forslagene innenfor utslippsfrie anleggsplasser, energi, og materialbruk/ -håndtering.

Ja til utslippsfrie byggeplasser

Norsk Eiendom har tidligere uttrykt offentlig støtte til Oslo kommunes ønske om å kunne stille krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, noe lovverket så langt har satt en stopper for. Vår direktør bekreftet at denne støtten står fast, men at forslaget om iverksettelse av en andel på 50 % allerede fra 2025 kan være noe overambisiøst.

– Vi er enige i målsettingen, men er usikre på om markedet kan levere så raskt. Bransjen må få tid til å områ seg. Ett år er kort tid, men øk heller ambisjons­nivået for når kravet skal være 100 %, sa Tone i sitt innlegg.  

Realisme, forutsigbarhet og tid nok til omstilling er også nøkkelord for Norsk Eiendoms syn på andre forslag til klimakrav i bestemmelsene. Dessuten også behovet for å unngå unødvendig byråkrati:

­– Noen av PBEs forslag til krav tviler vi på om lar seg gjennomføre pr. I dag, og utbygging kan stoppe opp hvis de blir stående. Andre bestemmelser vil øke saksbehandlingstiden, for eksempel hvis man skal levere en rekke oppdate­ringer underveis i prosessen. En annen viktig faktor er språkbruk og tydelighet slik at kommunen og bransjen forstår teksten likt, understreket vår direktør.

Nøytralitet hindrer innlåsing

Hun manet ellers til å legge material- og teknologinøytralitet til grunn i alle bestemmelser, for å unngå innlåsingseffekter for dagens løsninger og fremme innovasjon av morgendagens. Innenfor sirkularitet gjelder det for eksempel et foreslått begrep som “lang levetid”, noe som vil være et hinder for å bygge i tre som har mange andre positive klimaegenskaper. Det som er lurt i dag er kanskje ikke den beste løsningen i morgen.

Det største paradokset i KPAs klimabestemmelser finner vi ifølge Tone innenfor energikapittelet. Tilknytningsplikt til fjernvarme står fastere enn noensinne, til tross for at lokal energiproduksjon som jordvarme eller solceller kan være mer klimavennlig og mer økonomisk lønnsomt. Forslaget til energibestemmelser kan også leses som at det er krav både om fjernvarmetilknytning og lokal energiproduksjon.  

­– Mye av fjernvarmen i Oslo baserer seg på å brenne avfall, men avfalls­meng­den skal vi jo redusere. Ikke minst skal vi i byggenæringen gjøre det. Og karbon­­fangsten som forhåpentligvis kommer vil bare fjerne de direkte utslip­pene. Vi trenger teknologinøytralitet for energi i byggene, uten lange og tunge dispensa­sjonssøknader. Tvert imot burde lokal energiproduksjon som sol – hvor EU kommer med strenge krav – gis fordeler, fremholdt Norsk Eiendoms direktør.  

KPA tema på høstmøtet

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) var til stede og var første innleder på møtet. Hans og byrådets ambisjon er at KPA skal bidra til å gjøre Oslo til en klimarobust nullutslippsby, som også skal klare å absorbere et våtere og varmere klima. Byråden fikk med seg foreløpige synspunkter på klimabestem­melsene fra mange aktører som også kommer til å sende skriftlige høringssvar, deriblant Grønn Byggallianse, Futurebuilt, Boligprodusentene og Betong Norge.

Norsk Eiendom har klare synspunkter på kommuneplanens arealdel generelt, og vi er allerede i gang med å jobbe med foreningens høringssvar. Et utkast vil være klart til vårt tradisjonelle høstmøte 24. oktober, som denne gang vil ha kommuneplanen som hovedtema. Man kan trygt basere seg på at siste ord ikke er sagt eller skrevet om denne planen som legger rammene for Oslos utvikling de kommende årene.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her