Kronikk: Bystyret kan redusere regningen for fortauskrav på ­1-2-3

Kronikk: Bystyret kan redusere regningen for fortauskrav på
­1-2-3

21
.
February
2022
Kronikk: Bystyret kan redusere regningen for fortauskrav på ­1-2-3

21
.
February
2022

Kronikk: Bystyret kan redusere regningen for fortauskrav på ­1-2-3

Kronikk: Bystyret kan redusere regningen for fortauskrav på
­1-2-3

Av Tone Tellevik Dahl, direktør, Norsk Eiendom

Oslopolitikere har nærmest valfartet til Nordstrands gater for å uttrykke sin støtte til beboere som har mottatt fortauskrav opp mot millionen. Det dreier seg om pensjonister og småbarnsfamilier som nå har mottatt krav i forbindelse med at plan- og bygningsetaten ønsker å opparbeide fortau i gatene de bor i. Regningen sender etaten til utbyggere og beboerne i gaten. Flere frykter at de må selge sine hjem for å kunne betale fortausregningene. Det ingen snakker høyt om er at politikerne enkelt kan redusere fortausregningen med 20 prosent.

Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen har gått sterkt ut mot fortauskravene og kalt de urimelige. Det ropes om lovendring, men alle vet at en slik prosess tar tid. Tilsvarende har Tedd Urnes i Nordstrand SV så sent som i forrige uke stilt seg sterkt kritisk til de enorme kravene som stadig ender i postkassene til uvitende naboer. Det er bra at politikerne engasjerer seg for beboerne som berøres. Ikke fullt så bra er det å registrere at de samme politikerne unnlater å hjelpe de rammede til å redusere regningen med cirka 20 prosent, noe de enkelt kan gjøre ved å benytte avtaler som sikrer fradrag for merverdiavgift.

I april 2018 vedtok Bystyret i Oslo at kommunen skal overta såkalt justeringsrett for merverdiavgift på offentlig infrastruktur når det ble inngått utbyggingsavtaler. Dette innebærer at kommunen får tilbakebetalt merverdiavgiften som den private utbyggeren har betalt til staten i forbindelse med veiopparbeidelsen. Samtidig ble det bestemt at denne tilbakebetalingen skulle komme utbygger til gode, i tråd med hva andre kommuner gjør i disse sakene, og i tråd med kommunaldepartementets utsending av 30.6.21. Hittil har kommunen kun forholdt seg til første del av vedtaket, den som stiller kommunen i posisjon til å få tilbakebetalt momspenger som utbygger har innbetalt til staten. Utbyggere har hittil måtte se langt etter disse pengene, da kommunen må utrede nærmere hvordan pengene skal overføres til utbygger. Og så lenge kommunen beholder alle pengene selv, er det jo beleilig at en slik utredning har blitt liggende i en skuff hos byråd Hanna Marcussen. Ikke bare får kommunen gratis vei, de tjener penger på det i tillegg.

De fleste kommuner og fylkeskommuner i landet inngår avtaler om refusjon for å redusere byrden de pålegger utbyggere og tomteeiere i disse sakene. Det er jo ikke nødvendig å pålegge private utbyggere eller privatpersoner byrder som er 20 prosent dyrere enn nødvendig. Kommunen får uansett dekket alle sine administrative kostnader for arbeidet i forbindelse med disse avtalene, så det dreier seg til syvende og sist om hvorvidt kommunen er for en rettferdig byrdefordeling.

Dersom Oslo kommune i løpet av årene siden 2018 hadde effektuert sin beslutning om å nøytralisere momskostnaden i slike saker, ville den reelle sluttregningen i utbyggingssaker vært omtrent 20 prosent lavere. I hver enkelt sak kan det handle om flere millioner kroner. For den enkelte innbygger, som mottar refusjonskrav i denne type saker, kan det være snakk om en reduksjon på flere hundre tusen kroner.

Norsk Eiendom er bransjeforening for mer enn 270 eiendomsaktører over hele landet. Vi er opptatt å skape gode samfunn der folk jobber, lever og bor. Å utvikle eiendom er kostbart og krevende, og derfor trenger vi et samfunn som stoler på oss og gir oss forutsigbare betingelser. Våre medlemmer har etterrettelighet som en grunnleggende verdi for å ivareta sitt omdømme. Derfor er det viktig for oss å si fra, når vi ser at privatpersoner vi samhandler med får krav de burde sluppet å få.

Norsk Eiendom er skuffet over at Oslo kommune, fem år etter eget momsvedtak, fortsatt ikke har handlet. Imens pådrar utbyggere seg helt unødvendige merverdiavgiftkostnader når de pålegges å opparbeide offentlig infrastruktur i Oslo. I refusjonssakene får også naboene føle dette på kroppen. Så til dere Oslopolitikerne som bryr dere om naboene på Nordstrand: Her kan dere bidra til å redusere kravene; på 1-2-3.

Kontakt:
Adm.dir.,Tone Tellevik Dahl,
Norsk Eiendom
ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225
Denne kronikken ble første gang publisert i Nordstrands Blad 18. februar 2022.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her