Vil ikke stramme inn utlånsforskriften

16
.
November
2022
Vil ikke stramme inn utlånsforskriften

Fra og med 1. januar 2021 ble den tidligere boliglånsforskriften og den tidligere forbrukslånsforskriften slått sammen i en felles utlånsforskrift. Forskriften gjelder til 31. desember 2024.

16
.
November
2022

Vil ikke stramme inn utlånsforskriften

Norsk Eiendom går sterkt imot å gjøre innstramninger i utlånsforskriften slik Finanstilsynet ønsker.

I vår høringsuttalelse til Finansdepartementet støtter Norsk Eiendom å opprettholde gjeldsgradskravet og bankenes fleksibilitetskvote, dessuten å redusere den såkalte "rentestress-faktoren" fra 5 til 3. Våre synspunkter er på linje med uttalelser fra blant annet Norges Bank, Boligprodusentene og Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vi er enige med Finanstilsynet i at finansiell stabilitet er viktig, og at gjeldsgraden i Norge må holdes på et moderat nivå. Samtidig har gjeldende utlånsforskrift bidratt til å ekskludere mennesker med god betjeningsevne, men som ikke har tilstrekkelig egenkapital, fra å bli boligkjøpere. I dagens økonomiske virkelighet med stigende rentenivå og høy inflasjon blir Finanstilsynets forslag feil medisin, sier Norsk Eiendoms administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.  

Hun viser til at dagens økonomiske virkelighet virker innstrammende nok i seg selv, både med tanke på bankenes utlånsvillighet og låntakers låneønsker.

– Forskriften bør snarere mykes opp. Vi ser ikke behov for å gjøre endringer slik at låntagere bare kan låne 4,5 ganger inntekten mot 5 ganger i dag. Og absolutt ikke stramme inn bankenes fleksibilitetskvote for å innvilge lån til låntagere som har god betjeningsevne men utilstrekkelig egenkapital. Bankene er fullt i stand til å gjøre gode vurderinger av den enkelte kunde innenfor dagens fleksibilitetskvote på 10 prosent, ikke minst i en situasjon hvor også bankene må ha sterkt fokus på egen soliditet, fremholder hun.

I høringsuttalelsen går Norsk Eiendom også inn for å redusere faktoren for rentestresstest, som i dag er 5, til 3. Videre argumenteres det for å iverksette tiltak som stimulerer tilbudssiden for å dempe prisveksten i boligmarkedet.

Les regjeringens høringsnotat og vår uttalelse her

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her