Analyse av eierkost for nærings­eiendom

Analysen av eierkost er utarbeidet med det formål å kartlegge et normalnivå på eierkostnader i det norske markedet, og hvor vidt dette nivået endres ved typeeiendomssegment eller lokasjon.

Eierkostnader er i analysen definert som kostnader som må dekkes av eiendoms­selskapet selv, og som dermed ikke kan fordeles ut over leietakerne på eiendommen. Utleiers andel av felleskostnader og andre balanseførte kostnader utleier har hatt i perioden er ikke inkludert i datagrunnlaget.

No items found.