Analyse av eierkost for nærings­eiendom

Denne publikasjonen har ikke et dokument, eller kan kun lastes ned av medlemmer.

Analysen av eierkost er utarbeidet med det formål å kartlegge et normalnivå på eierkostnader i det norske markedet, og hvor vidt dette nivået endres ved typeeiendomssegment eller lokasjon.

Eierkostnader er i analysen definert som kostnader som må dekkes av eiendomsselskapet selv, og som dermed ikke kan fordeles ut over leietakerne på eiendommen. Utleiers andel av felleskostnader og andre balanseførte kostnader utleier har hatt i perioden er ikke inkludert i datagrunnlaget.

Analyse av eierkost for nærings­eiendom

No items found.