Fullsatt frokostseminar om boligutleiemarked – profesjonalisering er tiltrengt!

22
.
August
2022
Fullsatt frokostseminar om boligutleiemarked – profesjonalisering er tiltrengt!

Foredrag, samtaler og paneldebatt om boligutleie vakte stor interesse under Arendalsuka. F.v. Anne Kristine Linnestad (H), Siri Gåsemyr Staalesen (AP), Nancy Porsanger Anti (Sp), Christian Dreyer i Heimstaden, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Lars Aasen i Leieboerforeningen og Jardar Sørvoll i BoVel/OsloMet

22
.
August
2022

Fullsatt frokostseminar om boligutleiemarked – profesjonalisering er tiltrengt!

I dag er det nærmere 1 million leietakere i Norge. Leiemarkedet er dermed en betydelig del av det norske boligmarkedet. Likevel er det svært få profesjonelle, langsiktige aktører, sammenlignet med ellers i Europa. På Arendalsuka satte Norsk Eiendom søkelyset på behovet for tydelige rammer for et mer velfungerende utleiemarked, til det beste for både leietakere og utleiere.

Representanter fra hele utleiesektoren, myndigheter og andre interesserte møtte opp for å få med seg frokostseminaret hos Bygg Arena Arendal 18. august. Ida Hjeltnes som er prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom, ledet møtet foran en fullsatt sal.

Her kan du se opptak av møtet.

Det brennhete utleiemarkedet i Oslo har preget nyhetsbildet gjennom sommeren. Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, og Christian Dreyer, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Heimstaden, har begge inngående kjennskap til leiemarkedet, og var opptatte av de strukturelle årsakene til presset man nå ser.

- Man kommer ikke bort fra at det er for få boliger generelt for å møte etterspørselen. Reguleringstakten må opp, og så må man snart begynne å snakke om et mer samlet boligmarked, der eier- og utleielinjen supplerer hverandre, sa Christian Dreyer.

- Hva med leietakerne, hvem er egentlig de 1 millionene, utfordret Hjeltnes.

- Det å leie har lenge vært preget av stigma. Det må kunne ses på som greit å leie, og at denne 1 million også er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Med et økt fokus på leieboerne, er det naturlig at en leiebolig også oppleves som et hjem, svarte Lars Aasen.  

I paneldiskusjonen deltok også stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og Anne Kristine Linnestad (H) samt statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp). De var enige i at en ytterligere profesjonalisering av utleiemarkedet er tiltrengt. Det er bra! Samtidig er det viktig at myndighetene og sentrale beslutningstakere også tar inn over seg begrensningene i dagens regelverk for å drive profesjonell utleie.  

Både Aasen og Dreyer har i mange år satt fokus på at utleieboliger ikke har samme avskrivningsregler som annen næringseiendom.

- Skal man få til en økning av antallet utleieboliger i markedet med en god forvaltning og drift, må insentivene være der for å gjøre investeringer. Her har politikerne en sentral rolle hvis de mener alvor med en mer aktiv boligutleiepolitikk, understrekte Hjeltnes.

Forventingene er derfor høye til arbeidet med en ny Boligmelding som nå er startet opp i Kommunal- og distriktsdepartementet. Statssekretær Nancy Porsanger Anti lovet entett dialog med bransjen fremover. Anne Kristine Linnestad pekte på at Stortingsmeldingen etter planen fremlegges først i 2024, noe oppsosisjonen mener er alt for lenge til.

Spørsmålet er uansett om en boligmelding tilstrekkelig for løse de utfordringene vi står overfor i dag. Det er ingen tvil om at det trengs insentiver her og nå for å løse tilgang på utleieboliger, og husleieloven er overmoden for revisjon. De politiske representantene var i det minste enig om at det må gjøres noe med studentboligsituasjonen, for å avlaste det ordinære markedet.

- Her har Norsk Eiendom levert inn flere forslag til tiltak som på kort sikt kan avhjelpe situasjonen, sier Hjeltnes.

Møte med statsråden

Rett før avgang til Arendalsuka ble sentrale aktører i utleiesektoren innkalt til hastemøte til statsråd Sigbjørn Gjelsvik om situasjonen i leiemarkedet. Listen var lang, både på kortsiktige og mer langsiktige tiltak fra de oppmøtte representantene.

Den generelle kunnskapen om utleiemarkedet, og særlig utleierdimensjonen, er for dårlig dekket i det som har vært grunnlag for politiske beslutninger. Her er Norsk Eiendom i dialog med Kommunal- og distriktsdepartementet om en tilsvarende avtale som er inngått med Leieboerforeningen for å sikre bedre innsikt og kunnskap fra den profesjonelle utleiers ståsted.

- Skal man lykkes med en mer aktiv leiemarkedspolitikk, og hvis målet er profesjonalisering, trengs det kanskje flere virkemidler som en helhetlig plan på tvers av blokkene i Stortinget, utfordret Jardar Sørvoll, forsker og senterleder ved BOVEL og OsloMet.

- At det var så mange her i dag, tar jeg som tegn på at vi trenger mer søkelys på boligutleie. Denne boligformen har vært satt på sidelinjen i alt for lang tid, i et boligmarked preget av en sterk eierlinje. Vi er avhengig av begge for å sikre alle et hjem, sa Ida Hjeltnes etter et vellykket arrangement.

Les mer

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her