Norsk Eiendom vil profesjonalisere boligutleiemarkedet

6
.
October
2021
Norsk Eiendom vil profesjonalisere boligutleiemarkedet

6
.
October
2021

Norsk Eiendom vil profesjonalisere boligutleiemarkedet

Dagens utleiemarked har stor variasjon både i standard, kontrakter og oppfølging . Bransjen trenger økt profesjonalisering, om det skal fungere best mulig både for leietaker og utleier.

Tone Tellevik Dahl og Stig Bech.

– Mangelen på en egen forening for utleiere har bidratt til et marked med for mange uprofesjonelle aktører. Det krever samarbeid mellom flere parter om vi skal løse denne utfordringen, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Styret i bransjeforeningen bestemte seg nylig for å satse sterkere på boligutleiemarkedet og utvide sitt boligpolitiske arbeid. De ønsker nå et trepartssamarbeid med Norsk Eiendom som en seriøs samarbeidspartner for både leietakere og myndigheter i spørsmål som angår utleiemarkedet.

Ingen bransjeorganisasjon på utleiersiden

Tidligere har kun leietakersiden i Norge vært tydelig organisert gjennom Leieboerforeningen. Norsk Eiendom vil nå sikre at det også sitter en seriøs bransjeforening på andre siden av bordet.

– Våre medlemmer dekker i dag en stor bredde blant eiendomsaktørene. Et flertall er fortsatt tilknyttet næringseiendom, men andelen boligutviklere, deriblant boligutleiekonsepter, har økt de siste årene. Derfor føles det naturlig å ta steget videre og fylle tomrommet etter en bransjeorganisasjon for boligutleieaktører, fastslår styreleder i Norsk Eiendom Stig Bech.

Få profesjonelle aktører

Det norske utleiemarkedet er av betydelig størrelse, men i motsetning til land som Sverige, Tyskland og Europa generelt, er andelen uprofesjonelle aktører høy i Norge. En kartlegging viser at i Oslo alene, er det kun 20 000 av hovedstadens 110 000 utleieobjekter som forvaltes av profesjonelle aktører. Norsk Eiendom-sjefen mener det har gitt negative konsekvenser for både leietakerne og utleierne.

– Det lave antallet profesjonelle vil kunne føre til manglende utvikling av beste praksis, standardisering og kvalitetsheving av boligene. Da vil det ofte være leietakerne som betaler prisen i form av dårlig bostandard og useriøse utleiere. I tillegg skader det omdømmet til de profesjonelle aktørene som jobber hardt og følger opp sine forpliktelser på en god måte, sier Tellevik Dahl.

– Norsk Eiendom har en lang praksis for aktivt trepartssamarbeide, fortsetter Bech. De siste årene har man intensivert arbeidet med myndighetskontakt og samfunnspolitisk deltakelse. Samtidig har man ytterligere forsterket arbeidet med utvikling av gode standarder og andre verktøy. Vi vil nå gå grundig til verks, og ikke minst dele beste praksis fra de aktørene som har kommet lengst.

Fortsetter satsing på sosial bærekraft

Norsk Eiendom har lenge satset på sosial bærekraft, blant annet knyttet til områder som bokvalitet, leie-til-eie og den tredje boligsektor. Å utvide fokuset til utleiemarkedet er helt i tråd med foreningens samfunnsoppdrag, mener Tellevik Dahl.

– Endringer må skje om vi skal få et rettferdig og trygt utleiemarked med gode vilkår og betingelser. Dialog er første steg på veien, sier hun.

De aller største boligutleieaktørene, som Heimstaden, Selvaag utleiebolig og Frost, blir medlemmer hos Norsk Eiendom allerede denne høsten.

Bransjeforeningen ønsker å engasjere flere aktører som driver med utleie, men understreker at de stiller krav til de som ønsker medlemskap. I foreningen skal det kun inkluderes seriøse utleiere, sier Tellevik Dahl.

– Eiendomsbransjen er avhengig av å drives frem av seriøse aktører, kanskje spesielt på utleiedelen. Myndighetene vil nå ha en seriøs bransjeforening å henvende seg til når det handler om regulatoriske og politiske spørsmål knyttet til leie av bolig. Det vil komme både politikere, utleiere og leietakere til gode, fastholder Tellevik Dahl.

Foreningen er avhengig av at medlemmene spiller administrasjonen god med både sin innsikt og kompetanse på området. Det vil derfor opprettes en prosjektgruppe med medlemsrepresentanter som bistår foreningen med å lage nye policydokumenter på dette feltet.

Tema som vil være aktuelle for foreningen å jobbe med fremover:

 • Endringer i eierseksjonsloven
 • Skatt
 • Leiekontraktslengde
 • Leieboligindeks
 • Etablering av bransjestandarder
 • Tilvisningsavtaler
 • Boligmerkeordning

Krav til medlemskap i Norsk Eiendom

De av dagens medlemmer som også har selskaper som driver med boligutleie inviteres til å tegne eget medlemskap for dette.

For å sikre at medlemsmassen består av seriøse aktører vil det stilles enkelte forutsetninger for medlemskap. Norsk Eiendom legger Husbankens krav til utleieaktører til grunn:

 • Selskapet dokumenterer at de har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
 • Husleieloven, forskrifter og andre bestemmelser knyttet til boligene og utleie av bolig skal være oppfylt
 • Det benyttes balanserte leiekontrakter
 • Leiekontraktene skal være på minimum 3 år og med minimum 3 mnd oppsigelsestid.

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her