Ny rapport lansert: Kontorarbeidsplassen etter korona

7
.
February
2022
Ny rapport lansert: Kontorarbeidsplassen etter korona

7
.
February
2022

Ny rapport lansert: Kontorarbeidsplassen etter korona

I 2020 gikk hjemmekontor fra å være et velferdsgode for noen få utvalgte medarbeidere, til å bli en på-tvungen arbeidsplass for de fleste konto­ristene landet over. Dette innebar også at de fleste bedrifter tok i bruk digitale arbeidsformer, hvor vi opplevde en stor utvikling i både arbeids­opp­­gavenes art og omfang som lot seg løse digitalt. Hvordan vil disse erfaringene slå ut i fremtidens behov for kontorlokaler?

Norsk Eiendom gjennomfører derfor en serie undersøkelser blant våre medlemsbedrifters leietakere samt kontormedarbeidere i hele landet, med hensikt å kartlegge bruken av hjemmekontor og digitale arbeidsflater, medar­beidernes erfaringer med hjemmekontor og hva slags kontorløsninger man nå ser på som ideelle når vi går tilbake til en normal arbeidssituasjon. Under­søkel­sene tar sikte på å kartlegge om ønskene og behovene kontor­medarbei­derne ser fra et hjemmekontorperspektiv sammenfaller med ønskene og behovene man opplever når man er tilbake i en mer normal arbeidshverdag på kontoret.

Medlemmer kan lese og laste ned rapporten. Logg inn over først.

Undersøkelsene har sett på om det er samvariasjon i erfaringer fra hjemme­kontorbruk, og preferanser for akontorlokaler basert på geografisk fordeling, alder, stilling, eksisterende kontorutforming mv.

Undersøkelsene er utført av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Ny rapport, gjennomført november 2021 ble lansert 3. februar.

Prosjektdeltakere:

  • Øyvind Ramberg, Markedssjef i GC Rieber Eiendom
  • Carine Blyverket, Strategisk rådgiver, Entra
  • Maria Hope, Strategisk rådgiver, Entra
  • Haakon Ødegård, Partner og Leder for analyse og verdivurderinger, Malling & Co
  • Nora Brinchmann, Senior leietakerrådgiver, Malling & Co
  • Vidar Aa. Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
  • Fra Samfunnsøkonomisk Analyse har Karin Ibenholt, Marte Marie Frisell og Jonas Måøy deltatt i prosjektarbeidet.

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt:

Vidar Fiskum

Vidar Aa. Fiskum

Fagsjef Bransjeutvikling

Bærekraft, by- og områdeutvikling, digitalisering

vf@noeiendom.no
Tlf. 454 76 542

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her