Nye tilleggsavtaler for strøm fra solcelleanlegg er lansert

27
.
February
2024
Nye tilleggsavtaler for strøm fra solcelleanlegg er lansert

På bildet fra venstre: Anette Thunes og Jacob Solheim i Føyen, Camilla Hengebøl i Newsec, Camilla Hammer Solheim i BAHR, Henriette Standnes Brochmann i Entra, Anne Sofie Bjørkholt i BAHR og Sven Magnus Rivertz i Norsk Eiendom.

27
.
February
2024

Nye tilleggsavtaler for strøm fra solcelleanlegg er lansert

Fra 2026 skal nye offentlige bygg og næringsbygg leveres med solcelleanlegg. Men hvordan skal rettigheter og plikter knyttet til et solcelleanlegg reguleres?

Solcelleanlegg på næringsbygg har blitt et stadig mer aktuelt tema. Men hvordan skal rettigheter og plikter knyttet til et solcelleanlegg reguleres? Det lurte mange i bransjen på da de nye avtalemalene, som skal regulere produksjon og deling av solkraft mellom utleier og leietager, ble presentert for rundt 180 deltakere nylig.    

Fra 2026 skal nye offentlige bygg og næringsbygg leveres med solcelleanlegg, og fra 2027 er det påbudt at de som gjennomgår rehabilitering også skal ha solcelleanlegg.  

– Det spiller ingen rolle om vi vil dette eller ei. Det vi trenger nå er gode avtaler som sikrer at overgangen til bruk av solenergi blir best mulig for alle parter, sa Sven Magnus Rivertz, advokat i Norsk Eiendom.

Viktige verktøy for eiere av næringsbygg

Montering av solcelleanlegg på næringsbygg reiser en rekke spørsmål. Hvem skal ta investeringskostnaden og vedlikeholdskostnadene? I hvilken grad er utleier berettiget til å levere produsert solenergi til byggets fellesarealer og leietakers eksklusive arealer? Og hva slags vederlag kan utleier kreve for den leverte solenergien? Svarene beror på hva som er avtalt mellom partene, men hovedleieavtalen vil normalt ikke inneholde tilfredsstillende regulering for solcelleanlegget.  

Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund/ Forum for Næringsmeglere har derfor sammen utarbeidet to nye avtalemaler for etablering, produksjon og deling av solkraft i næringsbygg. Malene gjelder for henholdsvis flerbrukerbygg og enbrukerbygg.  

De nye malene blir tilleggsavtaler til Norsk Eiendoms standardavtaler for leie av næringsarealer, og vil være viktige verktøy for eiere av næringsbygg som har, eller som ønsker å etablere, solcelleanlegg på eiendommen sin.

Et møte mellom to bransjer: En øyeåpner

– Dette er en "vinn-vinn" situasjon der eiendomsbransjen møter energibransjen. Vi er nå på vei over til at bygg blir energiprodusent! Det har vært en øyenåpner for meg, sa Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR, entusiastisk på lanseringen. Bestemmelsene i de nye avtalemalene ble gjennomgått av Bjørkholt, sammen med Jacob Solheim og Anette Thunes fra Advokatfirmaet Føyen.  

De nye malene inngår i vårt arbeid med å lose bransjen gjennom det grønne skiftet. Dette har vært et spennende prosjekt der man har måttet se hen til hva som fungerer rent teknisk og markedsmessig på et felt som er i stadig utvikling. Derfor er vi åpne for at det kan bli behov for justeringer underveis.

– Det er viktig for oss at resten av bransjen nå tar i bruk klausulene og samtidig gir oss tilbakemelding på hvordan de virker. Dette er nødvendig for at vi kan gjøre justeringer som sikrer at ferden mot den grønne hverdagen skal lykkes for oss alle, sier Rivertz.

Mot slutten av seminaret var det åpent for spørsmål.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Advokat Sven Magnus Rivertz, juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
  • Anders Rennesund, leder Leietakerrådgivning i CBRE AS og styremedlem i FFN
  • Advokatene Jacob Solheim og Anette Thunes fra Advokatfirmaet Føyen
  • Advokat Anne Sofie Bjørkholt og Camilla Hammer Solheim fra Advokatfirmaet BAHR
  • Camilla Hengebøl fra Newsec
  • Henriette Helene Standnes Brochmann og Pål Oroszko fra Entra ASA

Mer lesing og nyttige lenker

Kontakt:

Vidar Fiskum

Sven Magnus Rivertz

Advokat | Juridisk fagsjef

Juridiske spørsmål,
leiekontrakt

smr@noeiendom.no
Tlf. 908 44 840

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her