Politikerne har boligutleie på radaren

11
.
May
2022
Politikerne har boligutleie på radaren

11
.
May
2022

Politikerne har boligutleie på radaren

På Norsk Eiendoms første frokostmøte 10. mai 2022 om boligutleie var det sosial bærekraft, regulering og boligpolitikk som preget agendaen. Prosjektleder for bransjeforeningens nye satsing, Ida Hjeltnes, var glad for at også stortingspolitikere tok turen for å lytte og delta.

To engasjerte stortingspolitikere kommenterte på temaet boligutleie. F.v. Siri Gåsemyr Staalesen (AP) og Anne Kristine Linnestad (H) og prosjektleder i Norsk Eiendom, Ida Hjeltnes. Foto: Norsk Eiendom

– Dialogen vi har med både regjeringspartier og opposisjonspartier viser at det finnes en politisk vilje til å løse aktuelle utfordringer, slik at vi sammen kan få et mer velfungerende og bærekraftig boligutleiemarked. At stortings­represen­tan­tene Siri Gåsemyr Staalesen (AP) og Anne Kristine Linnestad (H) i Kommunal- og forvaltningskomitéen begge prioriterte vårt arrangement, og aktivt deltok med politiske og ikke minst konstruktive kommentarer er en viktig anerkjennelse fra det politiske miljøet, sier Hjeltnes.

Siri Gåsemyr Staalensen, som representant for regeringskonstellasjonen, understrekte behovet for innspill fra bransjen i tiden fremover knyttet til arbeidet med revisjon av husleieloven og stortingsmelding om en helheltlig boligpolikk.

– Da er det jo gledelig at de profesjonelle boligutleieaktørene nå har en bransjeforening i ryggen, som kan gi samlet kraft inn i disse prosessene, understreker Hjeltnes.

F.v. Henrik Botten Taubøll, advokat i Wiersholm ogco-founder i Proptech Norway, sammen med CEO Christian Wierød i Unite Living, snakket om nye trender og regulatoriske utfordringer. Foto: Norsk Eiendom

Ønsker et tilpasset regelverk

Blant de som politikerne fikk lytte til denne tirsdagsmorgenen var advokat Henrik Botten Taubøll i Advokatfirmaet Wiersholm. Han pekte blant annet på utfordringer innen nye boligutleie-segmenter.

– Co-living har jo gått fra å være en startup-aktig del av bransjen, med nye bomodeller, til en mer profesjonalisert bransje. Mitt hjertesukk er at det er veldig mange regler som disse selskapene forholder seg til. Det er vanskelig å ha oversikt, lett å trå feil og man bryter raskt noen regler uten å mene det.

Han viser til at jussen som omfatter avtale- og privatrettslige regler knyttet til boligutleie er preget av hvordan verden så ut på 90-tallet.

– Vanligvis skjer reguleringer etter at endringer eller nye rettslige problemer oppstår. Derfor vil det være positivt om lovgiver nå kan gjøre en vurdering av innovasjonen som skjer innen eiendomsbransjen og vurdere rettslige tilpasninger til nye konsepter og trender, sier han.

Berømmer de store for å engasjere seg i digitaliseringen

Sammen med seg på podiet hadde han Christian Wierød i Unite Living. En av de som fører an i PropTech-innovasjonen i eiendomsbransjen. Gründeren berømmet store aktører som Selvaag Utleiebolig for å tørre å hoppe inn i den nye, digitale æraen når det kommer til boligutleie.

– Det er veldig gøy at bransjen nå går mot digitalisering og automatisering, sier han. Også han mener det er nok av utfordringer å ta tak i, og peker på en fragmentert infrastruktur som noe av problemet.

– Vi samler alle fragmentene i en sømløs digital brukerreise basert på dagens regelverk, men regelverket bør moderniseres for en enda bedre flyt og samhandling. Dette gjelder spesielt for nye boformer som co-living og konsepter med et bredt tjenestetilbud, påpeker Wierød.

Ellen Solberg, adm. direktør i Selvaag Utleiebolig. Foto: Norsk Eiendom

Godt hjem i leid bolig

Ellen Solberg er administrerende direktør i Selvaag Utleiebolig, som i dag har 841 utleieleiligheter fordelt på 15 eiendommer. I sin presentasjon på frokostmøtet understreket hun viktigheten av gode utleieboliger også som et tiltak for økt sosial bærekraft.

– Gode utleieboliger kan bidra til å dempe sosiale forskjeller, det er verdifullt i arbeidet med å skape bærekraftige byer og lokalsamfunn, og ikke minst er et godt hjem en viktig forutsetning for god helse og livskvalitet. sier hun.

Hennes erfaring er at det å være en profesjonell boligutleieaktør er meningsfullt, nødvendig og krevende.

– Vi ønsker å gjøre en forskjell. Det ligger en samfunnsoppgave i det å tilby gode utleieboliger. Det er et boligsosialt tiltak av ikke så liten betydning. For det kan bli et godt hjem i en leid bolig.

---

Les også

Denne saken er også publisert på Estatenyheter.no (10.05.2022)

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her