Skivebom fra husleielovutvalget

Skivebom fra husleielovutvalget

Norsk Eiendom er dypt bekymret over husleielovutvalgets delrapport. – Forslagene er oppsiktsvekkende og urovekkende. Disse endringene vil ikke føre til bedre bomiljø, men heller motsatt, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.

31
.
January
2024
Skivebom fra husleielovutvalget

31
.
January
2024

Skivebom fra husleielovutvalget

Skivebom fra husleielovutvalget

Norsk Eiendom er dypt bekymret over husleielovutvalgets delrapport. – Forslagene er oppsiktsvekkende og urovekkende. Disse endringene vil ikke føre til bedre bomiljø, men heller motsatt, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør.

Husleielovutvalget leverte i dag sin første delrapport med forslag til endringer i husleieloven. Flertallet foreslår følgene:  

  • Øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år
  • Gi leieren rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale
  • Gjøre leierens rett til å si opp ufravikelig
  • Begrense utleierens mulighet til å endre begrunnelsen for en oppsigelse etter den er sendt  

Mindretallet ønsker ikke endring av loven på dette punkt.  

"Utleiers rettigheter blir vingeklippet"

– Å øke kontraktslengden fra tre til fem år, og samtidig gi leietakere rett til både forlengelse og oppsigelse av leieavtaler etter eget ønske vil trolig forstyrre den eksisterende balansen i leiemarkedet. Rettighetene til utleier blir omtrent vingeklippet, noen som strider mot prinsippet om at avtaler skal være balanserte, sier Tellevik Dahl. 

– Det utleiemarkedet virkelig trenger er økt profesjonalisering og flere næringsdrivende. Utfordringen er at profesjonelle utleiere allerede selger unna, ettersom dagens rammebetingelser ikke er regningssvarende.  Hvis deres rettigheter til å forvalte egen eiendom svekkes, slik flertallet foreslår, vil denne trenden bare forsterkes, frykter hun.    

Tone Tellevik Dahl.

"Dårligere vedlikehold og økt konfliktnivå"

– Innføringen av en forlengelsesrett for leietaker skaper usikkerhet for investorer og kan skade markedet i en situasjon der samfunnet skriker etter flere utleieboliger.  Da forslaget innskrenker eierrådigheten, øker faren for mindre vedlikehold og dermed dårlige boliger, ettersom husleien ikke justeres med jevne mellomrom i tråd med prisstigningen, understreker Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom påpeker at de foreslåtte endringene kan føre til økte konflikter mellom utleier og leietaker i tilfeller det ikke er åpenbare misligholdsgrunner for oppsigelse. Dagens husleielov fungerer stort sett godt. Det er viktig at utvalget finner løsninger som ikke ofrer utleiers interesser og at balansen mellom leietakers og utleiers rettigheter opprettholdes. Gode rammebetingelser for profesjonelle og seriøse utleiere vil bidra til at markedet blir tilført gode boliger der stabile leieforhold med beboerinvolvering vektlegges.  

Forslaget er nå sendt på høring. Norsk Eiendom vil svare på høringen før 30. april 2024.

Husleielovutvalget

  • Husleielovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2023.
  • Utvalgets mandat er å gå gjennom husleieloven og vurdere og foreslå endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet, og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.
  • Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag, ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

Saken i media

Kontakt

Vidar Fiskum

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør

Næringspolitikk, myndighetskontakt, media

ttd@noeiendom.no
Tlf. 975 09 225

Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her