Stortingshøring om tiltak for boligmarkedet

16
.
November
2023
Stortingshøring om tiltak for boligmarkedet

16
.
November
2023

Stortingshøring om tiltak for boligmarkedet

Sven Magnus Rivertz og Fidar Fiskum legger frem våre innspill til høringen.

Norsk Eiendom var på plass da 3 representantforslag om boligmarkedet hadde høring i kommunalkomitéen på Stortinget 9. november.

Midler til husbanken – flere utleieboliger

Et av forslagene til Høyre handler om å bestille en utredning for at private aktører kan få husbanklån til bygging av studentboliger. Her mener Norsk Eiendom at utredning er unødvendig. En slik ordning gjaldt frem til 2020. Vi anbefalte derfor å gå rett på mål og vedta gjeninnføring av ordningen som fungerte.

Et tiltak vi savnet var avskrivningsrett for bygg til profesjonell boligutleie.  

– Hvis man ønsker flere profesjonelt drevne utleieboliger på markedet, så trengs mer enn en god låne-deal med Husbanken, sa vår juridiske fagsjef Sven Magnus Rivertz i sitt innlegg. – Manglende avskrivningsrett for bygg til profesjonell boligutleie gjør det mer attraktivt å investere i lagerbygg enn i gode utleieboliger. Avskrivningsrett er derfor det viktigste enkelttiltaket dere kan innføre for å stimulere til investeringsvilje i utleiesektoren, og dermed kunne nå målsetningen i den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk, påpekte Rivertz.

Boligkjøpsmodeller  

Utfordringene knyttet til boligkjøpsmodeller ble, i tillegg til oss, tatt opp av både Eiendom Norge, Finans Norge og Huseierne.  Norsk Eiendom mener at lovarbeidet som gjøres for å tilrettelegge for skalering er bra. Selv utarbeider bransjen kontraktsmaler for boligkjøpsmodeller, slik at det skal bli enkelt å tilby disse løsningene. Men tiden er ikke inne til å stille krav om boligkjøpsmodeller i reguleringsplaner slik Høyre foreslår. Dette fordi:

  1. Boligkjøpsmodellene er kapital- og likviditetskrevende for utbyggerne. Det er kun et fåtall utbyggere som har økonomisk kapasitet til å tilby disse modellene til boligkjøpere i dag.  
  2. Det bygges knapt boliger i dag. Om kommunene stiller krav om boligkjøps­modeller, vil dette kunne redusere utbyggingshastigheten ytterligere.
  3. Regelverket er ikke tilstrekkelig tilpasset boligkjøpsmodellene per i dag. I verste fall kan boligkjøpsmodellene bli forbrukerfeller, typisk ved utbyggers konkurs og når boligkjøpsmodeller tilbys fra mindre seriøse aktører.  

Sirkulærøkonomi

Forslagstillerne skal ha ros for sitt ambisjonsnivå hva gjelder gjenbruk og ombruk. Noe vi støtter. Vi påpekte likevel at man ikke må skynde seg for fort.  

– De fleste bygg som skal stå om hundre år allerede er bygget. Det er derfor begrenset hvor stort ombruksmarkedet kan bli, da vi ikke river like mye som vi bygger nytt, sa vår fagsjef for bransjeutvikling, Vidar Fiskum. – Det er også slik at riving og nybygg i noen tilfeller kan gi større miljø- og klimanytte enn bevaring, sa han.

Lenker:

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her