10 tips til en raskere planprosess

Planprosessene i Oslo kommune tar rundt 5-6 år (2023). Hva kan vi sammen og hver for oss, gjøre for at den totale tidsbruken går ned?

I denne veilederen som er forfattet av Norsk Eiendoms fagsjef Vidar Fiskum og Monica Lilloe Salvesen som leder Plan- og bygningsetatens forbedringsprosjekt, får du håndfaste tips og råd.  

No items found.