Veileder i Byggherreforskriften

Byggherreforskriften beskriver hvilke plikter myndighetene pålegger hovedaktørene i bygge- og anleggsprosjekter (byggherren, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter), for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider.

Veilederen fra SfS BA har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan forskriften skal praktiseres for å bidra til bedre SHA i bygge- og anleggsnæringen.

Veilederen finner du på byggherreforskriften.sfsba.no.

SfS BA har også laget veilederen Beregning av tilstrekkelig og forsvarlig byggetid.

Veileder i Byggherreforskriften

No items found.