Effektive planprosesser

På vei mot et paradigmeskifte

Denne rapporten og tilhørende illustrasjon beskriver forslag og anbefalinger fra prosjektet Effektive planprosesser.

I desember 2015 lanserte Norsk Eiendom rapporten og overrakte denne til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Liv Oxaal Kaasen, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • Tone Gjertsen, advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
  • Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS
  • Rune Breivik, prosjektsjef, ROM Eiendom AS
  • Terje Løvold, prosjektdirektør, Avantor AS

No items found.