Effektive planprosesser

Rapporten beskriver prosjektets anbefalinger og forbedringsforslag. I tillegg er det utarbeidet en illustrasjon som beskriver de ulike fasene i en reguleringsprosess. Hovedhensikten med våre forslag er å bidra til mer effektive og forutsigbare planprosesser for alle involverte parter.

Denne rapporten og tilhørende illustrasjon beskriver forslag og anbefalinger. Vi lanserte den i 2015 og overrakte den til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Magnar Danielsen, fagdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Liv Oxaal Kaasen, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten i Oslo
  • Tone Gjertsen, advokat, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
  • Christian Falch Kjellsen, sivilarkitekt og fagansv. Plan, AT Plan og arkitektur AS
  • Rune Breivik, prosjektsjef, ROM Eiendom AS
  • Terje Løvold, prosjektdirektør, Avantor AS

No items found.