Felleskostnader – helt enkelt

Vi har erfart at det er en lite ensartet praksis for hvordan felleskostnader håndteres. Dette er lite effektivt. En lite oversiktlig – og for leietager vanskelig tilgjengelig håndtering fra utleiers side – vil i ytterste konsekvens utfordre bransjens omdømme.

Norsk Eiendom har derfor utarbeidet en veileder for å gi felles retningslinjer og en enhetlig forståelse for hva som er felleskostnader i næringsbygg og hvordan disse skal fordeles. På denne måten vil partene få en mest mulig komplett oversikt over de praktiske og økonomiske konsekvensene som følger av leieforholdet. Likeledes vil veilederen bidra til at de til enhver tid gjeldende erfaringer knyttet til den daglige drift av eiendommen mest mulig er i tråd med de forventninger som ble etablert på avtaletidspunktet.

Norsk Eiendom har sammen med Huseiernes Landsforbund og Forum for Næringsmeglere i mange år utarbeidet og videreutviklet et sett med standard leieavtaler for næringslokaler -«Standardavtalene».

Disse avtalene regulerer begrepet «felleskostnader» på en god måte. Denne veileder er ikke ment å endre det materielle innholdet i «Standardavtalene» på noe punkt.

Veilederen er basert på «Standard leieavtale for næringslokaler (nye og rehabiliterte) – versjon 6. utgave 01/19 og vil ikke nødvendigvis ha overføringsverdi til øvrige versjoner av «Standardkontraktene».

Veilederen er utarbeidet i samarbeide med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

No items found.