Håndbok Utbyggingsavtaler – fra plan til gjennomføring

Formålet med denne håndboken er å øke kunnskapsnivået, og bidra til å oppnå konstruktive og parallelle prosesser mellom kommuner og utbyggere. Den er utarbeidet av Norsk Eiendom og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), i samarbeid med Akershus Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune, Advokatfirma DLA Piper, Asplan Viak og Deloitte.

Utbyggingsavtaler er en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger knyttet til gjennomføring av vedtatte arealplaner. Gjennom inngåelse av en slik avtale med kommunen kan en utbygger oppfylle sine rekkefølgekrav i planen, og med det ha rett til å gjennomføre sitt byggeprosjekt.

Det er omfanget av, og innholdet i, rekkefølgekravene som er grunnlaget for utbyggingsavtalen. Fastsettelsen av disse kravene har dermed avgjørende betydning for om planen lar seg realisere eller ikke. I plan- og bygningsloven §17-3 kreves det at disse rekkefølgebestemmelsene og tiltakene skal være rimelige, nødvendige og forholdsmessige. Disse vurderingene mener vi kommunen og utbygger må gjøre i fellesskap.

No items found.