Modeller for infrastrukturbidrag

Rapporten beskriver fire modeller for å sikre utbygging av nødvendig infrastrukturbidrag i by- og stedsutvikling. Det er utarbeidet en matrise som viser hvordan de ulike modellene skiller seg fra hverandre og hver modell er beskrevet med et faktaark. Disse fire modellene er alle i tråd med gjeldende plan- og bygningslov.

Illustrasjonen beskriver at prosessen for å fastsette nødvendig infrastruktur og hvordan dette skal realiseres må gå parallelt med prosessen med utarbeidelse av arealplanen.

Rapporten kommer med noen anbefalinger for videre arbeid. En av dem går på at regelverket bør endres slik at det gis løpende fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av offentlig infrastruktur, uavhengig av hvem som er utbygger (privat eller offentlig).

Prosjektgruppen har bestått av:

  • Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Knut Fredrik Rasmussen, seniorrådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør, Bærum kommune
  • Margrethe Pran, spesialkonsulent, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo
  • Tone Gjertsen, partner/advokat, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA
  • Skjalg Sørhaug, prosjektsjef, Veidekke Eiendom AS
  • Geir Thoresen, prosjektleder, Avantor AS
  • Egil Stabell Rasmussen, prosjektleder, Byggenæringens Landsforening (BNL)
  • Nancy Jøssang, daglig leder/sivilarkitekt, Opus Bergen

No items found.