Planlegging, vern og utbygging

En introduksjon til plan- og bygningsloven.

I forbindelse med innføring av ny plan- og bygningslov i 2010 er det gjennomført en revisjon av hefte 1 som ble utgitt første gang i 2006.

Målet med heftet er å gi en bred og illustrerende introduksjon av lovverket. Det omhandler plansystemet og byggesaken, i tillegg beskrives plan- og bygningslovens rolle som samfunnsbygger og lovens rolle i forhold til verdiskaping og verdibevaring i samfunnet.

Heftet retter seg mot en bred og differensiert målgruppe, men med hovedvekt på høyskoler og universiteter med fag som berører området og folkevalgte i kommunenes planutvalg.

Bestilling av hefter

Vi har noen få trykte eksemplarer.

Send oss en melding om hvilken adresse du ønsker tilsendt til:

firmapost@noeiendom.no

Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen, 0307 Oslo

No items found.