Prosessveileder for søkeprosesser

Denne publikasjonen har ikke et dokument, eller kan kun lastes ned av medlemmer.

Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ fra Norsk Eiendom. Bakgrunnen for initiativet var en anbefaling fra bransjen om at en prosessveileder for søkeprosesser basert på beste praksis, vil bidra til forutsigbarhet og effektivitet for alle involverte parter.

Prosessveilederen er utarbeidet etter et initiativ fra Norsk Eiendom. Bakgrunnen for initiativet var en anbefaling fra bransjen om at en prosessveileder for søkeprosesser basert på beste praksis, vil bidra til forutsigbarhet og effektivitet for alle involverte parter.

Gode prosesser kjennetegnes gjerne ved et godt og tillitsbasert samarbeid mellom partene. Vi oppfordrer derfor partene til å vise gode holdninger, respekt, åpenhet, forståelse og imøtekommenhet for hverandre gjennom hele prosessen. I tillegg til å følge tips og anbefalinger i denne veilederen!

Bak veilederen står Forum for Næringsmeglere og Norsk Eiendom.

I prosjektgruppen har følgende personer deltatt:

  • Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom (prosjektleder)
  • Nora Brinchmann, Malling & Co
  • Eirik Yttervik, CBRE
  • Jørn Skovly, DNB Næringsmegling
  • Trond Aslaksen, Akershus Eiendom
  • Anders Solaas, Entra Eiendom
  • Henning Sørlie, A.B Nielsen Eiendom
  • Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom

No items found.