Planlegging og gjennomføring av reguleringsplaner

Lang saksbehandlingstid for reguleringsplaner i kommunene har lenge frustrert boligeiere og eiendomsutviklere. Omstendelige kommunale prosesser har ofte hindret lokal verdiskaping. Nå har Norsk Eiendom utgitt en veileder for å bidra til raskere og mer effektive planprosesser.

– Det finnes flere skrekkeksempler hvor reguleringsplaner fortsatt står fast i byråkratiet etter 12-13 år. Da blir det håpløst få til god stedsutvikling og verdiskaping, sier adm. direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

– Eiendomsbransjen ønsker å bidra til samfunnsmessig verdiskaping. Jo flere som har inngående kjennskap til de kommunale prosessene, desto mer effektivt vil det være mulig å gjøre planarbeidet, sier Askjer.

Derfor har Norsk Eiendom nå fått utarbeidet en veileder i praktisk bruk av plan- og bygningslovens plandel med tilliggende forskrifter. Heftet er ment for utbyggere, entreprenører, kommunale planleggere og saksbehandlere, politikere, studenter og andre som har interesse for hvordan lovverket rundt utviklingen av våre fysiske omgivelser kan brukes.

Veilederen gir innføring i smidig og effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter og den nødvendige planleggingsprosessen rundt dem. Ved hjelp av ulike verktøy vises hvordan man best mulig tilpasser seg regelverket og de kommunale prosessene, samtidig som den kommersielle gjennomføringen av prosjektene sikres.

Ansvarlig utgiver av veilederen er Norsk Eiendom, mens Asplan Viak AS har stått for det redaksjonelle arbeidet. Bidragsyterne er alle ressurspersoner med lang erfaring innen feltet, fra både privat og offentlig sektor. Utgivelsen er finansiert av offentlige og private aktører innen fysisk planlegging.

Heftet er en oppfølger til allerede utgitte «Planlegging, vern og utbygging – En introduksjon til plan- og bygningsloven» (revidert versjon 2011), og sammen gir publikasjonene en helhetlig innføring i plan- og bygningslovens mange temaer og regler.

Bestilling av hefter

Vi har noen få trykte eksemplarer.

Send oss en melding om hvilken adresse du ønsker tilsendt til:

firmapost@noeiendom.no

Norsk Eiendom
Postboks 7185 Majorstuen, 0307 Oslo

No items found.