Bare hvite menn som pusher 50? Mangfoldsrapport om bransjen lansert

18
.
August
2022
Bare hvite menn som pusher 50? Mangfoldsrapport om bransjen lansert

Forsker Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR/OsloMet presenterer funnene fra vår mangfoldsundersøkelse. Fagsjef Vidar Fiskum er "posterboy".

18
.
August
2022

Bare hvite menn som pusher 50? Mangfoldsrapport om bransjen lansert

Er det riktig at eiendomsbransjen bare består av voksne mannlige økonomer som bor i enebolig og er glad i bil? Ja, omtrent slik er det. Men bør det forbli slik? På Arendalsuka presenterte vi den første mangfoldsundersøkelsen gjort av eiendomsbransjen. Den korte konklusjonen er: Vi trenger mer mangfold.

Foran et stort og interessert publikum i solfylte Arendal, presenterte Norsk Eiendom og Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR/OsloMet resultatene av den nye mangfoldundersøkelensen i går 17. august. Funnene våre gir både overraskelser og stadfester en del antakelser. Vår styreleder Stig Bech deltok i samtalen som etterfulgte fremleggelsen.

Se seminaret «The Unusual suspect? Hvem er eiendomsbransjen?» i opptak her.

Opptaket ligger ute i begrenset tid.

Vi bygger for det mangfoldige Norge

Eiendomsbransjen har stor innflytelse over folks hverdagsliv – det er vi som skaper rammene som former våre liv. Dette er et betydelig ansvar og noe bransjen ikke kan ta lett på.

Bransjen har selv i stor grad satt søkelys på behovet for mer mangfoldig kompetansesammensetning. Men en forutsetning for at vi skal kunne sette oss framtidige mål, er å vite og forstå hvor vi er i dag. Derfor har Norsk Eiendom bedt NIBR/OsloMet om å gjennomføre en undersøkelse med målsetting om å kartlegge status for mangfold i eiendomsbransjen. De største offentlige eiendomsaktørene, Statsbygg og Oslobygg har også deltatt i undersøkelsen noe som gir oss en viktig benchmarking.  

- Eiendomsbransjen må styrke bredden i hvem vi er for å bedre kunne representere samfunnet og svare på framtidens utfordringer og behov. Dette handler ikke om moral, men om å sikre konkurransedyktighet. Samfunnet blir mer og mer opptatt hvordan byer og tettsteder skal utvikles, og mangfold vil bli avgjørende for å finne de beste løsningene, sier vår direktør Tone Tellevik Dahl.

Mangfold i sosio-økonomiske forhold

Et av funnene er at det er for få kvinner i eiendom. 7 av 10 ledere er menn, mens tallene er noe bedre i offentlig sektor. Dette betyr at privat sektor fortsatt har en vei å gå. Videre er vi en kompetent bransje. 80 prosent har utdanning fra høgskole og universitet, og over 50 prosent har masternivå. Særlig på ledernivå er utdanningsnivået høyt. Det er økonomene som dominerer utdanningsgruppen, både blant ansatte og ledere, og enda med i privat enn i offentlig sektor hvor det faktisk er ingeniørene som er i overtall.

Vi er stort sett etnisk norske. Antall som oppgir at foreldre er født utenfor Norge ligger litt under landsgjennomsnittet, men siden dominansen av respondentene kommer fra Oslo og Viken, hvor andelen i befolkningen er dobbelt så høy, så må vi kunne si at vi ikke speiler de stedene der vi bygger for.

Den typiske eiendomsutvikler er kort oppsummert:

  • Mann
  • 35-55 år
  • Økonom eller ingeniør
  • Vokst opp i Norge, med norske foreldre

Mangfold i levemåter

Vi har også sett på andre kriterier som er med og former oss som individer. Hvordan er f.eks. mangfoldet i levemåter blant dem som arbeider i eiendomsselskapene?

- I og med at eiendomsselskaper er viktige brikker i klimatransformasjonen av byer hvor kompakt byutvikling og grønn mobilitet er essensielle virkemidler, er dette interessant, sier forsker Gro Sandkjær Hanssen, som har gjennomført undersøkelsen for Norsk Eiendom.

Funnene viser at sjefsnivået i eiendomsselskapene bor i andre boligtyper enn dem de bygger for. Hele 70 prosent av lederne oppgir at de bor i eneboliger. Inkluderer man tomannsboliger og rekkehus er andelen så stor som 87 prosent, mens det de bygger i stor grad er leilighetsbygg. Også andelen blant ansatte er høy.

Med enebolig følger også stor bilbruk til jobb. En stor andel oppgir at de kommer seg på jobb med bil. 68 prosent av lederne og 39 prosent av de ansatte. Bryter vi ned på alder, ser vi at det er dobbelt så mange av de over 35 som kjører bil (40-48) som de som er under 35 (22 prosent).

Første rapport av flere

Hovedfunnene er nå publisert i denne rapporten. (Rapporten er forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom. Logg inn før du klikker på lenken.) I løpet av høsten vil NIBR komme med en fyldigere rapport med inngående analyser. Også den vil bli tilgjengelig for våre medlemmer.

(Registrer brukertilgang her.)

- Vi håper våre medlemmer får nytte av denne første nullpunktsanalysen i sitt strategiske mangfoldsarbeid. Vi vil gjenta denne undersøkelsen annet hver år for å sikre at våre medlemmer har innsikt i hvordan bransjen utvikler sitt kompetansemangfold fremover, avslutter Tellevik Dahl.

Les mer

No items found.
Se flere bilder

Hold deg oppdatert på det siste fra Norsk Eiendom – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vi jobber for å gjøre din hverdag enklere. Med nyhetsbrev fra oss, holder du deg oppdatert på de viktigste sakene i eiendomsbransjen. Nyhetsbrevet er forbeholdt medlemmer. Er du interessert i medlemskap i Norsk Eiendom finner du mer informasjon på denne siden.

Meld deg på her