Mangfold i eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen blir ofte kritisert for å være konservativ og homogen, men det har til nå vært lite kunnskap om hvem som arbeider her. Denne rapporten forteller om hvordan vi speiler mangfoldet i det samfunnet vi bygger for.

Vi har tatt initiativ til en undersøkelse for å kartlegge mangfold i eiendomsbransjen. Årsaken er at bransjen ofte kritiseres for å være konservativ og homogen, men det har til nå vært lite kunnskap om hvem som arbeider her.

Målet er å skaffe til veie en situasjonsforståelse av bransjen i dag, og bygge et bedre kunnskapsgrunnlag for å stå rustet til å møte fremtidens utfordringer. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte i eiendomsselskapene i Norsk Eiendom, i Statsbygg og i Oslobygg.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med NIBR, OsloMet, og resultatene presenteres i denne rapporten.

No items found.